Оскарження постанови ДАІ: аварійна зупинка

В Пустомитівський районний суд Львівської області

81100, м. Пустомити, вул. Івана Кандиби, 3

Позивач:

Нечипоренко Никифір Калістратович

81100, м. Пустоми, вул. Ленона, 16/860

моб. тел. 022-098-82-51

Відповідач:

ДПС Жовківського взводу

ВДАІ Жовківського РВ УМВС у Львівській області

80300, м.Жовква, вул. С. Петлюри, 56

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про скасування постанови

про адміністративне правопорушення від 02.01.2011 р. серії ВС № 012345

Постановою інспектора ДПС Жовківського взводу  Іванасяна Іво Івковича (надалі по тексту – інспектор) серія ВС № 012345 по справі про адміністративне правопорушення від 02.01.2011 року мене було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та було накладене адміністративне стягнення у вигляді штрафу розміром двісті шістдесят гривень 00 коп. (260 грн. 00 коп.).

Вважаю дану постанову необґрунтованою, недійсною, та такою, що не відповідає нормам КУпАП та винесеною з перевищенням компетенції суб’єкта владних повноважень. Також під час винесення постанови не дотримано вимог статей 245 та 280 КУпАП відповідно до яких завданням провадження у справах про адміністративні правопорушення є своєчасне, всебічне, повне й об’єктивне з’ясування обставин кожної справи та дотримання процесуального порядку розгляду справи.

При розгляді справи не були з’ясовані і доведені обставини, які б свідчили, що в моїх діях є ознаки проступку, за який законодавством України встановлену адміністративну відповідальність.

Таким чином вважаю постанову інспектора незаконною та такою, що підлягає скасуванню з наступних підстав:

1. Протокол про адміністративне правопорушення складено неправильно та неточно. Окремі частини протоколу суперечать між собою та не відповідають дійсності.

Вважаю, що будь-який офіційний документ, якщо він складено без дотримання основних вимог до його змісту та форми, містить неточні чи неправдиві відомості можна вважати недійсним.

Приводжу основні докази недійсності протоколу про адміністративне правопорушення, складеного інспектором:

а) Статтею 256 КУпАП визначено форму й передбачено основні вимоги щодо змісту протоколу про адміністративне правопорушення.

–         в складеному протоколі відсутні місце його складення;

–         не вказано точно місце скоєння правопорушення, а саме вказана тільки вулиця Львівська. Враховуючи, що довжина вулиці Львівська більше двох кілометрів, то неможливо точно встановити місце скоєння правопорушення.

б) Дані протоколу, в частинах суті правопорушення та нормативного акту, який передбачає відповідальність за дане правопорушення не співпадають, чим унеможливлюють встановити, яке ж саме правопорушення було скоєно.

А саме – згідно суті правопорушення, яке зазначене в протоколі, Я, Нечипоренко Никифір Калістратович не виконав вимогу знаку «Поворот праворуч заборонено», згідно зазначеного нормативного акту, який передбачає відповідальність за дане правопорушення (вказано частину 1 статі 122 КУпАП) я перевищив швидкість більше ніж на 20 км/год

Ще більше інспектор заплутує дані протоколу наводячи частини Правил Дорожнього Руху (далі ПДР), які за його думкою я порушив. Так маємо частину 33, якої взагалі немає в ПДР та частину 8.1, яка регламентує регулювання дорожнього руху.

Виходячи з вищевказаного випливає, що інспектор не знає Правил дорожнього руху та Кодексу України про адміністративні правопорушення. В разі незнання ПДР інспектор не міг точно встановити чи було скоєно порушення ПДР, а в разі незнання КУпАП інспектор не міг точно встановити характер правопорушення, винність мене у вчиненні правопорушення.

2. Звертаю увагу суду на те, що мною не порушено ПДР.

Не порушено пункт 33 ПДР (оскільки його нема взагалі). Не порушено пункт 8.1 ПДР та вимогу знаку «Поворот праворуч заборонено» оскільки в моїх діях не було складу порушення. По суті пояснюю:

Я, Нечипоренко Никифір Калістратович, 02.01.2011 року, на автомобілі мого батька, Нечипоренко Калістрата Францовича, Москвич 402, прямував по вул. Львівській, в напрямку до вул.Кіношної. Разом зі мною в автомобілі знаходилася моя сусідка – Жерстянка Марія Дмитрівна, 1923 р.н. Рухаючись в потрібному мені напрямку, я відчув різкий, короткочасний біль в скронях. Було вирішено виконати аварійну зупинку. Зважаючи на складні дорожні умови, через негоду та темну частину доби, автомобіль було зупинено на узбіччі. При цьому було дотримано всіх вимог ПДР, а саме ввімкнено аварійну сигналізацію. Час аварійної зупинки був меншим ніж три хвилини.

Аварійну зупинку було виконано для покращення власного самопочуття, за рахунок відчинення віконця автомобіля (для притоку свіжого повітря) та пиття води.

Виписку з Пустомитівської ЦРЛ про хронічні захворювання додаю.

Правила дорожнього руху при цьому не були порушені з наступних причин:

–               поворот праворуч (який забороняє дорожній знак) так і не був виконаний. Було виконано з’їзд з проїжджої частини на узбіччя, при цьому автомобіль залишався паралельно проїжджій частині;

–               було ввімкнено аварійну сигналізацію.

До відома інспектора були доведені причини аварійної зупинки, але вони були ним проігноровані. Складаючи протокол про адміністративне правопорушення та винесення постанови по справі про адміністративне правопорушення інспектором було порушено статті 18, 245 та 280 КУпАП. В зв’язку з не порушенням ПДР та незгодою з протоколом, мною було, у відповідній частині, зроблено запис «Нічого не порушував. З протоколом не згоден».

3. Згідно пункту 1 статті 217 КУпАП посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення у межах наданих їм повноважень і лише під час виконання службових обов’язків.

Доводжу до відома суду, що 02.01.2011 р., на момент перевірки моїх документів, складення протоколу та постанови (час від 19 години 45 хвилин до 20 години 20 хвилин) інспектор відмовився пред’явити документи, які б підтвердили виконання ним службових обов’язків. Також інспектор був не на службовому автомобілі, а на власному. Марка автомобіля Джилі МК, державний номер ВС 00-00 ІІ,бірюзового кольору.

ПРОШУ:

1. З’ясувати чи мав право інспектор розглядати справу про адміністративне правопорушення, тобто чи перебував він у вказаний час при виконанні службових обов’язків.

2. Встановити відсутність компетенції інспектора ДПС Жовківського взводу Іваненка Івана Івановича по складанню протоколу (серія, номер) від 02.01.2011 року, так як інспектор не має достатніх знань правил дорожнього руху та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3. Скасувати повністю постанову серія ВС № 012345 по справі про адміністративне правопорушення від 02.01.2011 року та стягнення у вигляді штрафу в розмірі 260 грн. 00 коп. (двісті шістдесят гривень 00 коп.), так як:

–         протокол про адміністративне правопорушення містить ряд суперечностей, недостовірні та необґрунтовані дані;

–         у моїх діях відсутній склад адміністративного правопорушення (ПДР не порушені, а всі дії виконані виключно з крайньої необхідності)

–         інспектор, можливо, не мав повноважень розглядати справу про адміністративне правопорушення.

4. Закрити провадження по справі про адміністративне правопорушення 02.01.2011 р.

Додатки:

1.      Копія позовної заяви з додатками.

2.      Копія протоколу.

3.      Копія постанови по справі про адміністративне правопорушення.

4.      Копія виписки з Пустомитівської ЦРЛ про хронічні захворювання.

03.01.2011 р.                                     підпис                        Н.К.Нечипоренко

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Оскарження штрафів ДАІ »
2 860 переглядів