Порядок отримання посвідчення мисливця та контрольної картки

Для отримання посвідчення мисливця громадяни України подають в територіальні органи Державного агентства лісових ресурсів України на відповідній адміністративно-територіальній одиниці заяву встановленої форми, анкету мисливця та дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Строк видачі посвідчення мисливця, контрольної картки не перевищує 30 днів з дня подання заяви, за умови успішної здачі екзамену.

Перед початком екзамену громадянин пред’являє комісії паспорт громадянина України. Після перевірки відповідності зазначених у заяві та анкеті мисливця відомостей тим, що зазначені у пред’явленому паспорті громадянина України, він допускається до екзамену.

Екзамен на отримання посвідчення мисливця приймається за екзаменаційними білетами за допомогою комп’ютерної техніки або шляхом письмової відповіді на питання екзаменаційних білетів. Перелік питань до екзаменаційних білетів затверджується наказом Державного агентства лісових ресурсів України та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державного агентства лісових ресурсів України. Екзамен складається в день прийому зазначених документів або в будь-який інший день за письмовою згодою громадянина, але не пізніше ніж протягом 30 днів з дня подання заяви. Питання екзаменаційних білетів охоплюють знання положень законодавства про мисливське господарство та полювання, правил надання першої допомоги при нещасних випадках на полюванні, правил поводження зі зброєю, відповідальності за порушення правил полювання та інших питань, пов’язаних з мисливським господарством. Кожний екзаменаційний білет містить 24 питання. На кожне питання пропонуються від 2 до 4 відповідей, з яких правильною є одна.

Екзамени можуть здавати одночасно декілька осіб. Умови проведення екзамену мають забезпечувати відсутність сторонніх осіб у приміщенні, де проводиться екзамен.

Особам, які здають екзамен, пропонується за 15 хвилин відповісти на 24 питання. Oцінка «зараховано» ставиться, якщо екзаменований відповів правильно не менше ніж на 19 питань. Громадянам, які у встановлений час відповіли правильно менше ніж на 19 питань, виставляється оцінка «не зараховано». Якщо на питання не надано жодного із запропонованих варіантів відповіді, то воно вважається таким, на яке надано неправильну відповідь.

При здачі екзамену забороняється використовувати будь-які сторонні джерела інформації. У випадку спроби особи, яка здає екзамен, скористатися будь-якими сторонніми джерелами інформації, член комісії має право негайно припинити здачу екзамену для цієї особи із виставленням оцінки «не зараховано».

У разі здачі екзамену з оцінкою «зараховано» громадянину України в строк не пізніше 30 днів з дня подання заяви видаються посвідчення мисливця та контрольна картка.

За місцем видачі посвідчення мисливця та контрольна картка підписуються головою комісії, яким може бути призначено Голову Державного агентства лісових ресурсів України, його заступників, керівника відповідного структурного підрозділу Державного агентства лісових ресурсів України, його заступника, керівника відповідного територіального органу Державного агентства лісових ресурсів України, його заступника. Підпис скріплюється печаткою органу, що видав посвідчення мисливця та контрольну картку.

Посвідчення мисливця та контрольну картку мисливець отримує після сплати державного мита, плати за видачу посвідчення мисливця та контрольної картки. Розмір державного мита та плати за видачу посвідчення мисливця і контрольної картки й їх дублікатів встановлюється у порядку, встановленому законодавством. Квитанції про сплату державного мита та про плату за видачу посвідчення мисливця і контрольної картки громадянином пред’являються до Державного агентства лісових ресурсів України, його територіального органу. Контрольна картка видається за умови повернення мисливцем попередньо одержаної контрольної картки.

Особа під час отримання посвідчення мисливця та контрольної картки зобов’язана перевірити правильність внесених у ці документи відомостей відносно себе, а у разі будь-яких помилок – заявити про це. У разі виявлення помилок заміна посвідчення мисливця та контрольної картки здійснюється безкоштовно.

У випадку втрати, крадіжки контрольної картки мисливець звертається із заявою про видачу нової контрольної картки до органу, який здійснює видачу контрольної картки. Розгляд заяви та видача контрольної картки проводяться в строк не більше 30 днів з дня подання заяви. Підставою для відмови у видачі нової контрольної картки є відсутність факту отримання посвідчення мисливця в органі, до якого звертається громадянин.

У випадку втрати посвідчення мисливця чи приведення посвідчення мисливця або контрольної картки в стан, непридатний до використання, мисливець подає заяву про видачу нового посвідчення мисливця та/або контрольної картки. Орган, який здійснює видачу посвідчення мисливця та контрольної картки, протягом 30 днів з дня подання заяви приймає відповідне рішення та за умови відсутності підстави для відмови у видачі посвідчення видає посвідчення мисливця та/або контрольну картку. Підставою для відмови у видачі посвідчення мисливця та/або контрольної картки є відсутність факту отримання посвідчення мисливця в органі, до якого звертається громадянин.

У разі зміни місця реєстрації особи вона може отримати нові контрольну картку та посвідчення мисливця у відповідному органі за умови пред’явлення паспорта громадянина України з відміткою про реєстрацію в цій адміністративно-територіальній одиниці та подання нею відповідної заяви, анкети мисливця та повернення посвідчення мисливця, яке було одержане нею за попереднім місцем реєстрації. Повернене посвідчення мисливця анулюється.

У випадку відмови громадянину у видачі посвідчення мисливця, контрольної картки він має право оскаржити відмову відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
1 876 переглядів