Позовна заява про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди

До ______________________________

(найменування місцевого суду)

Позивач _________________________

(п. і. б.)

що проживає за адресою: ___________

(місце проживання)

Відповідач _______________________

(п. і. б.)

що проживає за адресою: ___________

(місце проживання)

Ціна позову: _________________

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної  шкоди

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

Таким чином,  усі вищенаведені відомості, розповсюджені Відповідачем, не відповідають дійсності, що підтверджується ____________________, принижують мою честь, гідність, ділову репутацію __________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Розповсюдження Відповідачем цих відомостей викликало: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 23, 277, 297, 299, 1167 Цивільного Кодексу України,

ПРОШУ:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додатки:

1.  Копія позовної заяви.

2. _____________________________________________________________.

3. _____________________________________________________________.

4. Квитанція про сплату державного мита.

5. Документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується позовна заява.

Дата                      Підпис ініціали, прізвище

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
3 726 переглядів