Заява про погашення судимості

До місцевого суду ___________________

___________________ (П.І.Б.,засудженого , адреса)

ЗАЯВА

Про погашення судимості

Вироком місцевого суду ____________ від ___ 201__ р. я _______________ (П.І.Б.) був засуджений за ч.__ ст.___ КК України до _________ (міра покарання).

Покарання відбув повністю (був достроково звільнений від відбування покарання) ___ 201 __ р.

За цей час я повністю усвідомив свою вину у вчиненні злочину, моя поведінка стала зразковою, я чесно працюю ____________ (назва підприємства, установи чи організації). Це підтверджується _________________ (характеристика, витяг з наказу про заохочення тощо)

Відповідно до ст.414 Кримінального процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1.Погасити мою судимість за вироком місцевого суду _______ від ___ 201_ р.

Додатки:

1)      Виробнича та громадська характеристика.

2)      Витяг з наказів про заохочення.

3)      Копія вироку, довідки про звільнення.

4)      Клопотання колективу підприємства (установи, організації).

Дата                                Підпис Ініціали, прізвище

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
4 569 переглядів