Заява про реєстрацію друкованого видання

ВЗІРЕЦЬ ЗАЯВИ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ

 (АБО ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЮ) ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Головне територіальне управління  юстиції у

Львівській області

 

Заява

 

Згідно із Законом «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» прошу (симо) зареєструвати (перереєструвати у зв’язку із зміною засновника, назви, мови, сфери розповсюдження видання) періодичне (або таке, що продовжується) друковане видання.

Повідомляємо необхідні дані:

Засновник (співзасновник) видання: (якщо засновником є юридична особа – зазначаються її повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи; якщо засновником є фізична особа – зазначаються прізвище, ім’я (по батькові – за наявності), громадянство, адреса реєстрації місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта;

Пов’язана особа (особи): (юридична  або  фізична  особа, яка здійснює  контроль  за  засновником  (співзасновниками), власником (співвласниками)  друкованого  засобу  масової інформації, а також юридична  особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний   контроль):

якщо пов’язаною особою є юридична особа – засновник наводить її повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи;

якщо пов’язаною особою є фізична особа, зокрема: чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими засновник здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації, засновник наводить прізвище, ім’я, по батькові цієї особи, її громадянство та родинний зв’язок із засновником, її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта;

Вид видання: (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест);

Статус видання: (вітчизняне – друкований ЗМІ, у якого засновником виступають українська/і/ юридична/і/ та/або фізична/і/ особа/и/; спільне – друкований засіб масової інформації, створений за участю іноземної/их/ юридичної/их/ та/або фізичної/их/ особи/осіб/);

Назва (назви) видання: (мовою/мовами, якою/якими виходитиме у світ):

назва видання іноземною мовою або мовою національних меншин повинна відповідати назві державною мовою;

якщо назву видання викладено тільки іноземною мовою або тільки мовою національних меншин, поряд вказується переклад назви на державну мову, за винятком випадку, коли у назві використовується зареєстрований знак для товарів та послуг;

якщо друкований засіб масової інформації є додатком до іншого зареєстрованого видання, поряд з його назвою вказується назва основного видання;

Мова (мови) видання: (одномовне, кількома мовами одночасно (паралельними випусками), змішаними мовами (декількома мовами в одному випуску);

Сфера розповсюдження: (місцева – у межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру, одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій; регіональна – дві та більше областей, міста Київ або Севастополь і область, Автономна Республіка Крим і область; загальнодержавна – у межах України; зарубіжна – за межами України);

Категорії читачів: (верстви населення, на які розраховане видання: усе населення, дорослі, молодь, діти, чоловіки, жінки, інваліди, студенти, працівники певної галузі, науковці, педагоги);

Програмні цілі (основні принципи): (стисла характеристика: розвиток освіти, підвищення рівня духовності, розвиток дозвілля, інформування населення з певних питань та ін.);

Передбачувана періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання:

Юридична адреса засновника: кожного із співзасновників та його (їх) банківські реквізити (для фізичних осіб – у разі наявності);

Місцезнаходження редакції:

Вид видання за цільовим призначенням: (загальнополітичне, з питань економіки і бізнесу, виробничо-практичне, наукове, науково-виробниче, науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, з питань мистецтва, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля, медичне, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне /понад 40 відсотків обсягу одного номера – реклама/, інформаційне, для дітей).

У разі зміни юридичної адреси, банківських реквізитів, адреси редакції, виду, програмних цілей або тематичної спрямованості, періодичності випуску, обсягу та формату видання, статусу видання, виду видання за цільовим призначенням, вказаних у заяві, зобов’язуюсь (ємося) протягом місяця, з дня, коли такі зміни відбулись, повідомити реєструючий орган, в т. ч. внести зміни до правоустановчих документів.

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
1 904 переглядів