Заява про усиновлення дитини

До Сихівського районного суду м. Львова

79018, м.Львів, вул. Чоловського, 2

Заявники:

(П.І.Б., адреса)

(П.І.Б., адреса)

Заінтересована особа:

______________________

ЗАЯВА

Про усиновлення дитини

Ми, громадяни України _________________________ (П.І.Б. заявників, адреса) бажаємо усиновити ____________________ (П.І.Б., вік усиновлюваної дитини, її місце проживання).

Про стан здоров’я дитини обізнані.

Відповідно до ст.252 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОСИМО:

  1. Постановити рішення про усиновлення нами ______________ (П.І.Б. дитини)
  2. Змінити прізвище, ім’я, по батькові, дату, місце народження дитини та запис нас батьками дитини.

Додатки:

1)      Висновок органу опіки та піклування про доцільність усиновлення та відповідність інтересам дитини.

2)      Квитанція про сплату державного мита.

3)      Копія заяви з додатками.

Дата                                            Підпис                                   Ініціали, прізвище

До місцевого суду ____________________ (назва, адреса)

Заявник ___________________

(П.І.Б., адреса)

ЗАЯВА

Про усиновлення дитини

Відповідно до ст..223 Сімейного кодексу України та ст..24,123, 265-2 Цивільного процесуального кодексу України прошу прийняти рішення про усиновлення мною дитини ____________________ (П.І.Б.), яка на даний час знаходиться в ___________________ (сім’ї, пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, навчальному закладі).

Бажаю бути записаною (ним) у Книзі реєстрації народжень матір’ю (батьком) дитини зі зміною її прізвища, імені та по батькові, місця народження (чи без таких змін), а також бажаю скористатись правом на забезпечення таємниці подання заяви про усиновлення, її розгляду та рішення суду про усиновлення (чи без збереження такої таємниці).

Додатки:

1)      Письмова згода батьків на усиновлення дитини (або письмова згода на усиновлення опікуна чи піклувальника), закладу охорони здоров’я, навчального закладу)

2)      Письмова згода чоловіка (дружини) на усиновлення дитини.

3)      Довідка про: сімейний стан, стан здоров’я, умови проживання і матеріальне становище усиновителя, про особу та стан здоров’я дитини.

4)      Висновок органу опіки (піклування) про доцільність усиновлення та відповідність інтересам дитини.

5)      Для іноземців – дозвіл Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України.

Дата                                           Підпис                                   Ініціали, прізвище

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
5 128 переглядів