Заява про виклик працівника ЖЕКу для підписання акту

__________________________________

(ПІБ посадової особи ЖЕКу, ЖЕК №   )

_________________________________

_________________________________,

(ПІБ заявника)

що проживає за адресою:                  ___________

контактний телефон:

__________________________________

ЗАЯВА

(для виклику повноважного представника ЖЕКу з метою підписання акту – претензії у випадку порушення ЖЕКом своїх зобов’язань за договором про надання послуг)

Прошу направити повноважного представника ЖЕКу для підписання акту-претензії в зв’язку з ___________________________________________________

(відсутністю гарячого/холодного водопостачання тощо)

в період з «____» ________________р. до «_____» _______________ р.

Відключення було здійснено без попереднього повідомлення.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

«__» _______________201_р.

Дата               Підпис Ініціали, прізвище

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
2 843 переглядів