Чи можна зобов’язати підприємство видавати фіскальний чек українською мовою

Згідно ч.1 та ч.2. ст.18 Закону України «Про засади державної мовної політики»:

  1. В економічній і соціальній діяльності державних підприємств, установ та організацій основною мовою є державна мова, а також вільно використовуються російська та інші регіональні мови або мови меншин.
  2. В економічній і соціальній діяльності об’єднань громадян, приватних підприємств, установ та організацій, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб вільно використовуються державна мова, регіональні мови або мови меншин, інші мови.

Отже, суб’єкт господарювання може видавати клієнтам фіскальні чеки будь-якою мовою.

Однак, в Україні існує затверджена форма фіскального чека, який відповідно до «Положення про форму та зміст розрахункових документів» має виглядати наступним чином:

Касовий чек повинен містити такі обов’язкові реквізити:

– для СГ, що не є платниками ПДВ, – податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), перед яким друкуються великі літери «ІД» (ідентифікаційні дані);

– загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО»;

– У реквізиті «Акцизний податок» його назва наводиться згідно з Кодексом.
напис «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК» та найменування або логотип виробника.

Таким чином, хоча сам чек може бути оформлений будь-якою мовою, кожен клієнт має право вимагати, а суб’єкт господарювання має забезпечити, щоб саме ці слова («ІД», «СУМА» або «УСЬОГО», «Акцизний податок», «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК») в чеку були державною мовою.

Так як документ з відомостями 2-ма мовами буде виглядати недолуго, це мало б стимулювати власника бізнесу перейти на державну мову.

Як аналогію закону можна навести приклад, коли в закладах ресторанного господарства вимагається, щоб були розміщені інформаційні таблички  “куріння заборонено”, тобто саме так (українською мовою), якщо писати англо, російсько чи іншомовні варіанти цього надпису, – то це призводить до застовування до такого суб’єкта штрафних санкцій, так як формально – чітка вимога закону не виконана.

 

В.Б.Чайок

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
3 082 переглядів