Отримання службової квартири

Службове житло (квартира) — особлива категорія житлових приміщень, яке надається людині саме у зв’язку з його роботою в певній організації. Службові квартири відносяться до спеціалізованого житлового фонду.

Щоб отримати службове житло не потрібно стояти в черзі чи якісь пільги — досить влаштуватися на роботу, яка може таким житлом забезпечити.

Ст. 15 та ст. 118 Житлового кодексу Української РСР регламентують, що виконавчі комітети районних, міських, районних у містах рад у межах і в порядку, встановлених законодавством, цим Кодексом та іншими актами законодавства, на території району, міста, району в місті приймають рішення про включення жилих приміщень до числа службових.

  • Постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. № 37 затверджено Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР (далі – Положення), згідно з яким жиле приміщення включається до числа службових рішенням виконавчого комітету районної, міської, районної в місті рад за клопотанням адміністрації підприємства, установи, організації (пункт 3 Положення).
  • Згідно з пунктом 5 Положення облік службових жилих приміщень у всіх будинках, незалежно від їх належності, здійснюється у виконавчому комітеті районної, міської, районної в місті ради, яка прийняла рішення про включення жилого приміщення до числа службових.

Пунктом 8 Положення установлено, що службові жилі приміщення надаються працівникам, включеним до Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затвердженого вищезазначеною постановою, які постійно проживають, а також прописані в населеному пункті за місцем розташування відповідного підприємства, установи, організації. З дозволу виконавчого комітету районної, міської, районної в місті ради службове жиле приміщення може бути надано працівникові, який проживав в іншому населеному пункті.

  • Зазначені приміщення надаються незалежно від перебування працівників на квартирному обліку, без додержання черговості та пільг, установлених для забезпечення громадян житлом.
  • Разом з тим пунктом 6 Положення визначено, що жиле приміщення виключається з числа службових, зокрема якщо відпала потреба в такому його використанні, а також у випадках, коли в установленому порядку воно виключено з числа жилих.
  • Сам по собі факт проживання в службових жилих приміщеннях робітників і службовців, які припинили трудові відносини з підприємством, установою, організацією за власним бажанням, не є підставою для виключення цих приміщень з числа службових.
  • Виключення жилого приміщення з числа службових провадиться на підставі клопотання підприємства, установи, організації рішенням виконавчого комітету відповідної районної, міської, районної в місті ради.
  • Разом з тим пунктом 34 Положення установлено, що робітники і службовці, що припинили трудові відносини з підприємством, установою, організацією за власним бажанням, підлягають виселенню з службового жилого приміщення з усіма особами, які з ними проживають, без надання іншого жилого приміщення. Виселення провадиться в судовому порядку.

Відповідно до пункту 35 Положення без надання іншого жилого приміщення у випадках, зазначених у пункті 34 цього Положення, не може бути виселено, зокрема, осіб, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації, що надали їм службове жиле приміщення, не менш як десять років.

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
1 841 переглядів