Документи для отримання ID-картки учасника АТО

На даний час можливість отримання ID-картки учасника АТО мають тільки мешканції м.Львова.

Для отримання ID-картки учасника АТО необхідно подати наступні документи:
1. Паспорт осіб віком від 18 років.
2. Ідентифікаційний номер (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті).
3. Документ, який підтверджує певний соціальний статус заявника (за наявності), зокрема, видані та скріплені печаткою уповноважених органів (зокрема Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо або їхніми територіальними органами (надалі – уповноважені органи) довідки, листи та інші письмові документи, які підтверджують участь заявників (членів сімей заявників) та/або факт поранення, контузії чи каліцтва під час участі в АТО або ж під час підготовки до відправлення в зону АТО (у тому числі, встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, інших пошкоджень, одержаних під час участі в АТО чи під час підготовки до відправлення у зону АТО, тривалої хвороби, пов’язаної з участю в АТО тощо).
4. Документ, передбачений законодавством України, про право власності на житло (за наявності).
5. Документ, що підтверджує інший статус дітей (сирота, позбавлена батьківського піклування), передбачений законодавством України.
6. Рішення органу опіки та піклування/виконавчого комітету про встановлення опіки чи піклування над дитиною (у випадку звернення опікунів, піклувальників), про влаштування дитини у прийомну сім’ю або до дитячого будинку сімейного типу (у випадку звернення прийомних батьків, батьків-вихователів).
7. Свідоцтво про народження дітей, про шлюб, про смерть.
8. Свідоцтво про шлюб (за наявності).
9. Згода на обробку персональних даних.
10. Фотокартка 3х4 см.
11. Заповнена анкета.

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
7 065 переглядів