Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

Для одержання допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

  • заява опікуна чи піклувальника про призначення допомоги, що складається за формою , затвердженої Мінпраці;
  • копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;
  • копія свідоцтва про народження  дитини;
  • довідка з місця проживання заявника про склад сім`ї (для дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням і є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, – видана органом реєстрації довідка, у якій зазначаються статус дитячого навчального закладу і за які кошти він фінансується, а також підтверджується факт перебування у ньому дітей;
  • довідка про місячні розмири аліментів і пенсії на дитину опікун чи піклувальник ( у разі одержання дитиною пенсії на дитину довідку видають органи праці та соціального захисту населення).

Якщо опікун чи піклувальник проживає за місцем проживання дитини, яка перебуває під його опікою чи піклуванням, подається довідка, видана органом праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації опікуна чи піклувальника про те, що він не перебуває на обліку як одержувач допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, і не одержує зазначеної допомоги.

Підставою для припинення виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, є:

  • звільнення від виконання обов’язків опікуна чи піклувальника;
  • працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку;
  • досягнення дитиною 18-річного віку.

У разі виникнення обставин, внаслідок яких може бути припинена виплата зазначеної допомоги, її одержувачі зобов’язані у десятиденний термін повідомити про це органи праці та соціального захисту населення, які виплачують допомогу.

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
3 945 переглядів