Акт передачі матеріальних цінностей

Акт прийому передачі матеріальних цінностей

Багато господарських операцій припускають, що товарно-матеріальні цінності можуть передаватися без передачі права власності. Такі операції можуть стосуватися процедур ремонту, модернізації, зберігання,  і т.п.

Такий документ може бути необхідним для фіксації прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей від однієї юридичної особи іншій або від одного співробітника підприємства – іншому. Наприклад, передача ТМЦ для відповідального зберігання.

Якщо в бухгалтерському обліку нам необхідно зафіксувати факт переходу прав власності, виконання договору купівлі-продажу, то такий факт фіксується видатковою накладною. А от якщо ми оперуємо запасними частинами для ремонту або передаємо щось для технічного обслуговування, доробки, капітального ремонту тощо, то цей факт буде зручно зафіксувати наступним актом прийому-передачі.

Зразок акту прийому передачі

матеріальних цінностей.

АКТ 

приймання-передачі майна за Договором № 12 від 05 лютого 2015 р.

м. Львів                                                                                05.02.2015 р.

Цей Акт складено на виконання пп. 2.3 п. 2 Договору N 12 від 05 лютого 2015 р., укладеного між ТОВ «Рябий пес» (надалі іменується “Замовник”) та СПД ФО Конокрад А.Б. (надалі іменується “Виконавець”).

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника, Нечипоренко Н.К., що діє на підставі Довіреності №12 від 04.02.2015 р., з однієї сторони, і Виконавець, фізична особа-підприємець Конокрад А.Б., з іншої сторони, склали цей Акт про те, що відповідно до зазначеного вище Договору, Виконавець прийняв, а Замовник передав майно відповідно до наведеного нижче:

Номенклатура  і якісні характеристики речі Одиниця виміру Кількість Оціночна вартість
1
2
ВСЬОГО

Майно передане повністю відповідно до умов зазначеного вище Договору, зауважень до якості і кількості майна немає.
За наявності нестачі чи пошкоджень (псування) майна це вказується в додатку до Акта.

Момент передачі майна зафіксований вірно: 10 год. 12 хв. 05 лютого 2015 р.

Майно передав:

від Замовника:  ________________/Н.К.Нечипоренко

М. П.

Майно прийняв:

від Виконавця: ________________/А.Б.Конокрад

М. П.

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
69 598 переглядів