Оподаткування доходів громадян отриманих за межами України

17.11.2014 р. в Верховній Раді зареєстровано законопроект під номером 5198, яким законодавець хоче внести зміни до підпункту 170.11.1 пункту 170.11 статті 170 Податкового кодексу України, а саме – удосконалити оподаткування доходів громадян, що отримані за межами України від виконання робіт за трудовими договорами.

Необхідність прийняття цього законопроекту народний депутат України Фабрикант С.С. обґрунтовує наступним:

1,2 мільйони українців є трудовими мігрантами – про це  свідчать дані модульного вибіркового обстеження населення з питань трудової міграції, яке проводилось у квітні – червні 2012 р. Державною службою статистики України та Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України та в рамках проекту Європейського Союзу “Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами”, який реалізується Міжнародною організації праці спільно з Міжнародною організацією з міграції.

За даним обстеження, середньомісячний заробіток одного трудового мігранта  становив  930 доларів США, що майже  втричі більше ніж у середньому на одного штатного працівника, зайнятого в економіці  України (330 доларів США). Більша частка зароблених мігрантами коштів надходила до України через неофіційні канали, кошти надсилалися через знайомих чи водіїв вантажівок або передавалися особисто. Крім того, внаслідок недовіри до українських фінансових інститутів та української влади як гаранта власності громадян частина мігрантів робить заощадження, купує нерухомість, започатковує бізнес не на батьківщині, а в країнах перебування.

Законопроект розроблено з метою удосконалення офіційних каналів та механізмів переказів коштів заробітчан із-за кордону, стимулювання таких валютних переказів з метою збільшення їх обсягів, заохочення продуктивного використання цих переказів, збільшення валютної маси грошей в державі та спрямування їх в інтересах розвитку.

Відповідними змінами пропонується оподатковувати за нульовою ставкою розміщені на депозитних рахунках установ Ощадного банку України доходи, отримані фізичною особою – резидентом з джерел походження за межами України від виконання робіт (надання послуг) за трудовими договорами (контрактами), з яких сплачено податок в іноземній юрисдикції.

Реалізація положень законопроекту, під час його практичного застосування, не потребує видатків з Державного або місцевих бюджетів.

Прийняття даного законопроекту сприятиме збільшенню легальних переказів заробітчанами в Україну та дозволить державі отримати додаткові валютні надходження у розмірі 7,8 млрд. дол. щорічно.

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
2 037 переглядів