Правила користування банківським рахунком, який відкритий за межами України

Згідно до статті 2 Декрету Кабінету міністрів України №15-93 від 19.02.1993 р. «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» резиденти мають право бути власниками валютних цінностей, що знаходяться за межами України, крім випадків, передбачених законодавчими актами України. При цьому резидентом декрет визначає громадянина України, який має постійне місце проживання на території України, в тому числі того, який тимчасово перебуває за межами України.

Статтею 5 цього декрету встановлено, що індивідуальної ліцензії потребує операція з розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України за винятком відкриття фізичними особами-резидентами рахунків у іноземній валюті на час їх перебування за кордоном. Відповідно до положення про порядок видачі національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей за межами України, що затверджене постановою правління національного банку України від 14 жовтня 2004 року No485, без ліцензії з дотриманням законодавства України розміщують валютні цінності та здійснюють інші операції через рахунки такі резиденти як фізична особа під час її перебування за кордоном.

Таким чином, якщо особа є резидентом України, але перебуває за кордоном, для відкриття банківського рахунку ліцензія їй непотрібна. Проте, після повернення в Україну, ліцензія національного банку України стає обов’язковою вимогою.

Зокрема, правила щодо розміщення резидентом за кордоном валютних цінностей наступні.

Відповідно до зазначеного положення розміщення валютних цінностей на рахунку відкритому фізичною особою-резидентом під час її нетривалого (менше 183 днів поспіль) перебування за кордоном, після повернення цієї фізичної особи в Україну має здійснюватися на підставі ліцензії, яку ця особа повинна отримати не пізніше двох місяців з дати її повернення в Україну. Протягом цих двох місяців фізична особа має право розміщувати валютні цінності на такому рахунку без ліцензії (за винятком випадку переказу коштів з України на такий рахунок, що потребуватиме отримання ліцензії). Розміщення валютних цінностей на рахунку, відкритому фізичною особою-резидентом під час її тривалого (не менше 183 днів поспіль) перебування за кордоном, після повернення цієї фізичної особи в Україну має здійснюватися на підставі ліцензії, яку ця особа повинна отримати не пізніше двох років з дати її повернення в Україну. Впродовж цих двох років фізична особа має право розміщувати валютні цінності на такому рахунку без ліцензії (за винятком випадку переказу коштів з України на такий рахунок, що потребуватиме отримання ліцензії).

Розміщення валютних цінностей на рахунку, відкритому фізичною особою-нерезидентом, після набуття цією фізичною особою статусу резидента України має здійснюватися на підставі ліцензії, яку ця особа повинна отримати не пізніше двох років з дати набуття нею статусу резидента України. Впродовж цих двох років фізична особа має право розміщувати валютні цінності на такому рахунку без ліцензії (за винятком випадку переказу коштів з України на такий рахунок, що потребуватиме отримання ліцензії).

Згідно положення, термін дії ліцензії не може перевищувати трьох років для фізичних осіб, які не є підприємцями. Цим же положенням передбачено, що власник ліцензії зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня після дня закінчення строку дії ліцензії перерахувати залишок валютних цінностей з рахунку на власний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, та/або зняти валютні цінності з рахунку і ввезти їх в Україну (за винятком тих випадків, за яких порядок використання рахунку, установлений законодавством країни, у якій цей рахунок відкрито, не дає змоги виконати цю вимогу або власник ліцензії отримав нову ліцензію.

Переказ валютних цінностей з України (в Україну) на рахунок (з рахунку), право на розміщення валютних цінностей на якому надається ліцензією, дозволяється лише з власного рахунку (на власний рахунок) власника ліцензії, що відкритий в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії.

Фізичні особи-резиденти, які отримали індивідуальну ліцензію національного банку України на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, можуть здійснювати на ці рахунки перекази іноземної валюти в сумі, що зазначена в ліцензії.

Відповідно до положення, для отримання ліцензії заявник-фізична особа, яка не є підприємцем, подає до національного банку України такі документи:

  • заяву про видачу ліцензії;
  • копії відповідних сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять останнє фото, прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, реєстрацію місця проживання громадянина;
  • копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
  • копію податкової декларації про майновий стан і доходи за останній звітний (податковий) рік (із відміткою контролюючого органу про одержання) та, якщо сума доходів відображена в цій декларації менша, ніж сума коштів, які згідно із заявою про видачу ліцензії планується перераховувати з України на підставі цієї ліцензії, копії податкових декларацій (з відповідною відміткою) за попередні звітні (податкові) роки або довідку (відомості) контролюючого органу про доходи за відповідний період, що підтверджують наявність доходів в сумі, що є не меншою, ніж сума коштів, яку планується перераховувати з України на підставі цієї ліцензії.

Вказані документи подаються, якщо сума коштів, яку планується перераховувати з України на підставі ліцензії, перевищує 10,000 євро (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установлених національним банком України на день подання заяви на отримання ліцензії).

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
1 386 переглядів