Укладення шлюбу між громадянами України за кордоном

Шлюби між громадянами України, які реєструються за кордоном – реєструються у відповідності до чинного законодавства України.
Відповідно до ст.33 Сімейного кодексу України: «Шлюб реєструється у приміщеннях державного органу реєстрації актів цивільного стану, за заявою наречених».
ЗУ «Про органи реєстрації актів громадянського стану» передбачено систему органів реєстрації, зокрема і шлюбів. Таким чином у відповідності до ст. 2 вказаного закону систему таких органів за кордоном становлять:
–         Консульські установи та дипломатичні представництва.
У відповідності до інструкції «Про порядок реєстрації актів громадянського стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України» та глави 6 Консульського статуту України  – «Консул розглядає заяви громадян України, які проживають у його консульському окрузі». Розділом 4 даної інструкції встановлені правила реєстрації шлюбу між громадянами України, а саме:
– Консул здійснює реєстрацію шлюбу виключно між громадянами України, які на законних підставах проживають за межами України.
Таким чином проаналізувавши вищезазначені норми чинного законодавства, що регулюють питання реєстрації шлюбу між громадянами України за кордоном можна дійти висновку:
Шлюб між громадянами України за кордоном реєструється виключно компетентними органами державної влади якими в даному випадку є консульські установи та дипломатичні представництва. Шлюб реєструється виключно між громадянами України за їхньою спільною заявою. Шлюб реєструється між громадянами України які на законних підставах проживають в країні перебування (за кордоном).
Таким чином у випадку наміру майбутніх наречених – громадян України зареєструвати свій шлюб за кордоном, однією із головних умов такої реєстрації, є умова їх проживання у відповідній країна перебування. Перебування тимчасове, таке як екскурсійна подорож, відпочинок, туризм, гостювання та інше подібне тимчасове перебування не дає право громадянам України зареєструвати свій шлюб за кордоном у країні перебування у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництву.
Таким чином, як ми бачимо – реєстрація шлюбу за кордоном, при туристичній подорожі між двома громадянами України – чинним законодавством України не передбачена.
Слід звернути також увагу на  ст. 13 Сімейного кодексу України яка передбачає, що якщо в міжнародному договорі України, укладеному в установленому порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені даним кодексом, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України. Тобто якщо між Україною та певною державою укладено відповідну угоду (договір, тощо) в якій передбачено можливість визнання документів про реєстрацію шлюбу між двома громадянами України відповідним компетентним органом іншої держави такий шлюб є чинний і визнається нашою державою. Також слід звернути увагу на чинне законодавство країни перебування – чи дозволена в цій країні процедура реєстрації між двома іноземними громадянами (громадянами України).

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
2 162 переглядів