Встановлення інвалідності

1). Якими медичними установами розглядається питання про встановлення інвалідності у повнолітніх та неповнолітніх осіб?

Відповідно до ст. 7 Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” інвалідність повнолітніх хворих встановлюється медико-соціальними експертними комісіями (далі – МСЕК), а неповнолітніх – лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів.

2). До якого віку встановлюється категорія “дитина-інвалід”?

Відповідно до ст. 7 Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” категорія “дитина-інвалід” встановлюється особам у віці до 18-ти років.

3). Який порядок направлення для огляду хворого у МСЕК?

Порядок направлення для огляду хворих на МСЕК врегульований Положенням про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року №1317

Відповідно до зазначеного нормативного акту, особа, що звертається для встановлення інвалідності, направляється на медико-соціальну експертизу лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу охорони здоров я за формою затвердженою МОЗ після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності особи.

4). Огляд хворих у МСЕК проводиться за місцем лікування чи проживання хворого?

Медико-соціальна експертиза осіб, які можуть з явитися на МСЕК проводиться за місцем їх проживання.

Медико-соціальна експертиза осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, які за станом здоров я не можуть з явитися на засідання комісії, проводиться за місцем їх проживання, а також у стаціонарних відділеннях центрів соціального обслуговування, тимчасового проживання у закладах соціального захисту безпритульних громадян та центрах соціальної адаптації осіб звільнених з місць позбавлення волі, або в стаціонарі, де така особа перебуває на лікуванні.

5). З якого часу встановлюється інвалідність у разі визнання хворого інвалідом?

Датою встановлення інвалідності вважається день надходження до комісії документів, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлене захворюваннями, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
1 776 переглядів