Запит в автосервіс по дотриманню екологічних правил та законодавства України

Директору ПП «ДОРА»

Дорошу І.Р.

м.Львів-Рудно, вул.Піскова, 3а

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

В смт.Рудне, по вул. Пісковій 3а ви ведете господарську діяльність. Така діяльність як прямо так і опосередковано впливає як на екологію та безпеку навколишнього середовища, в т.ч. і на фізичних осіб, які беруть участь в господарських процесах, та/або проживають поруч, так і на добросовісне виконання вашого обов’язку по отриманню дозвільної документації для діяльності, та сплаті платежів до бюджетів.

Діючи в інтересах мешканців, прошу надати мені ряд відповідей на питання, що пов’язані з вашою діяльністю. Наперед звертаю вашу увагу, що запитувана інформація стосується лише 1 з напрямків діяльності, якими ви займаєтеся. В подальшому, при потребі, можливі подібні звернення для отримання інформації по інших аспектах вашого підприємництва.

 • На вказаній території розміщені будівлі, які безпосередньо використовуються як вами, так і вашими орендарями. Очевидним є те, що приміщення були вами перебудовані (добудовані, реконструйовані). Важливим в процесі ведення будівельних робіт є виготовлення проекту кваліфікованою проектною організацією, та погодження його профільними установами, дотримання під час виконання будівельних робіт- будівельних норм, та введення такого об’єкта в експлуатацію. Тільки після введення об’єкта в експлуатацію можливе його використання в господарській діяльності. Самовільне будівництво з порушенням будівельних норм, може спричинити руйнування такої будівлі, із заподіянням шкоди майну та здоров’ю третіх осіб.

Прошу надати інформацію, на підставі якої дозвільної та проектної документації ви провели будівельні роботи, коли ви провели будівельні роботи, чи введені реконструйовані приміщення в експлуатацію.

 • Земельна ділянка на якій розміщені використовувані вами приміщення, та прилегла територія, яка використовується вами, є комунальною власністю. Добросовісні користувачі, маючи намір використовувати об’єкт права власності іншої особи – укладають договір оренди відповідного майна, та сплачують орендну плату. Такі платежі поповнюють бюджет, що дає можливість органу місцевого самоврядування вкладати відповідні кошти в покращення соціальної інфраструктури селища.

Прошу надати інформацію – на підставі якого документу ви користуєтеся земельною ділянкою в смт.  Рудне, вул.Піскова, 3а, та які платежі і кому ви здійснюєте за користування цією землею.

В ваших приміщеннях працює станція технічного обслуговування та ремонту автомобілів. У процесі експлуатації технічного обладнання і ремонту автотранспорту утворюються різні промислові відходи, які за умови не дотримання правил їх збирання, зберігання та утилізації чинять шкідливий вплив на довкілля, що негативно впливає як на екологію так і на громадян які проживають в безпосередній близькості до джерела забруднення.

 • Спрацьовані нафтопродукти. До складу спрацьованих нафтопродуктів входять спрацьовані моторні оливи, трансмісійні оливи, консистентні мастили, індустріальні мастила, а також нафтопродукти, якими миють агрегати і вузли (бензин, керосин, дизельне паливо, трансмісійні оливи і т. і.). Зібрані за групами нафтопродукти мають бути направлені на підприємства, які спеціалізуються на збиранні нафтопродуктів та їх подальшій переробці.

Прошу надати інформацію, – як ви здійснюєте збір  спрацьованих нафтопродуктів, та кому ви передаєте їх на переробку чи утилізацію.

 • Стічні води. До стічних вод відносять води, які в процесі використання за­бруднюються різними компонентами. Це води, що використовують в миючих установках для зовнішнього миття автомобілів та їх окре­мих агрегатів, на фарбувальних ділянках, а також дощові води, які забруднюють різні компоненти з території СТО. Тому в загальному випадку стічні води в своєму складі мають нафтопро­дукти, поверхнево-активні речовини миючих засобів, залишки фар­би і розчинників, а також пісок, глину та інші тверді частинки. Без відповідного очищення стічні води не можуть на­правлятись у водойми чи каналізацію та використовуватись в обо­ротному водопостачанні.

Прошу надати інформацію, яким чином ви проводите очистку стічних вод. Кому ви передаєте стічні води.

 • Спрацьована гальмівна рідина. Злиту відпрацьовану гальмівну рідину відстоюють і очищену частково використовують повторно, а забруднену – утилі­зують.

Прошу надати інформацію, яким чином ви проводите очистку гальмівних рідин, кому ви передаєте їх на утилізацію.

 • Спрацьовані рідини з систем охолодження. Через розширення використання в системах охолодження ав­томобільних двигунів рідин, що не замерзають за низьких температур (антифризів), які містять отруйну речовину етиленгліколь, виникає небезпека забруднення ним грунту і стічних вод. Тому на СТО має бути налагоджено збирання, зберігання і утилізація спрацьованих антифризів. Для перевезення і зберігання спрацьованих ан­тифризів застосовують металеві бочки чи балони з пробками чи кришками, які щільно закриваються. На тарі, в якій зберігають ан­тифриз, обов’язково має бути напис “Отрута” і знак отруйної речо­вини.

Прошу надати інформацію, яким чином ви проводите збирання та зберігання рідин з системи охолодження, кому ви передаєте їх на утилізацію.

 • Спрацьовані фільтри і брудне ганчір’я. Після технічного обслуговування і поточного ремонту авто­мобілів на СТО накопичується велика кількість спрацьованих фільтруючих елементів, а також брудного ганчір’я. Фільтруючі елементи з фільтрів, які знімають з автомобілів, містять моторні оливи. У зонах обслуговування і ремонту автомобілів має бути нала­годжена чітка організація збирання таких елементів і використання ганчір’я. Зберігають названі відходи в закритих металевих ящиках під накриттям з метою запобігання попадання в них атмосферних опадів і подальшим забрудненням зливових вод нафтопродуктами.

Прошу надати інформацію, яким чином у вас відбувається зберігання та утилізація спрацьованих фільтрів та ганчір’я.

 • В процесі діяльності ви використовуєте пожежовибухонебезпечні товари (фарби, розчинники, лаки, балони з газами).

Прошу надати інформацію, яким чином в вас відбувається облік та зберігання таких речовин, хто є відповідальною особою по вказаним процесам, які заходи пожежної безпеки передбачені.

 • Під час здійснення ремонту та фарбування автомобілів, утворюються токсичні випари що містять шкідливі пари і гази, пил, сажу.

Прошу надати інформацію, якими засобами безпеки користуються працівники залучені до виробничих процесів, та яким чином здійснюється очистка токсичних випарів, для унеможливлення їх негативного виливу на оточуюче середовище.

 • Під час ведення господарської діяльності ви використовуєте воду.

Прошу надати інформацію, про джерело отримання води, чи здійснюєте ви забір води з підземних водних об’єктів, чи маєте дозвіл на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води, чи здійснюєте плату за спеціальне водокористування за рентною платою відповідно до вимог ст.255 Податкового Кодексу України. Якщо ви здійснюєте забір води із свердловини, то чи взята вона на державний облік та чи складена облікова картка свердловини.

 • Додатково – прошу повідомити, чи проходять ваші працівники інструктажі з техніки безпеки та охорони праці, чи мають вони відповідну кваліфікацію, оскільки їх участь в виробничих процесах безпосередньо впливає на ризики забруднення довколишнього середовища, завданню шкоди мешканцям Рудного, а також особам які перебувають на території, на якій ви ведете господарську діяльність.

 

У випадку надання мені інформації не в повному обсязі, або не надання її у термін встановлений ст. 13 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад», я змушений буду звертатися для перевірки даної інформації, чи її отримання до контрагентів, які співпрацюють з вами по запитуваній інформації, в Державну фіскальну службу – для перевірки відображення в вашій звітності заявлених господарських операцій, Державну екологічну інспекцію по питаннях збирання, зберігання та утилізації відходів виробництва, інспекцію з питань праці, Держархбудінспекцію та інші дотичні установи.

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
905 переглядів