Зразок пакету документів для реєстрації торгової марки (знаку для товарів і послуг)

[220] Дата подання заявки       08.11.2010 р.     [210] Номер заявки

[511] МКТП                             [531] Індекси Міжнародної класифікації  зображальних елементів знака

  Заява

 Про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 Державне підприємство “Український інститут промислової власності”

вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601

Подаючи вказані нижче документи, прошу (просимо) зареєструвати зазначене

в заявці  позначення  як знак для товарів і послуг на ім’я заявника(ів)

[731] Заявник(и):

Нечипоренко Никифір Калістратович

квартира № 000 будинок № 00,

вул.Антонича, м.Львів, 79049, Україна,  UA

(зазначається повне ім’я або повне найменування заявника(ів), його(їх) повна поштова адреса та код держави згідно зі стандартом ВОІВ ST.3)            Код за ЄДРПОУ (для заявників – юридичних осіб України)

Прошу (просимо) встановити пріоритет  знака за датою:

þ подання попередньої(іх) заявки(ок) у державі-учасниці Паризької конвенції (навести дані під кодами 310, 320, 330)

o відкриття виставки (навести дані під кодом 230)

[310] Номер попередньої заявки

[320] Дата подання попередньої заявки

[330] Код держави подання заявки згідно зі стандартом ВОІВ ST.3

UA

[230] Дата відкриття виставки

[750] Адреса для листування, повне ім’я або найменування адресата

Нечипоренко Никифір Калістратович

квартира № 000 будинок № 00,

вул.Антонича, м.Львів, 79049, Україна

Телефон:    060-000-00-00              Факс:                                   Електронна адреса: (E-mail): [email protected]

[740] Прізвище  та  реєстраційний  номер  представника  у  справах інтелектуальної власності

Телефон:                          Факс:                                                           Електронна адреса: (E-mail)

[540] Зображення знака

[541] o в зображенні використані стандартні символи

[546] o в зображенні використані нестандартні символи

Див.Додаток 1

[591] Зазначення кольору (кольорової гами) знака:                                Не заявляється

[511] Перелік товарів та (або), які класифіковані згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг

КЛАС 39 Транспорт; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей

Порядковий номер      Назва товару або послуги         Базовий номер

U В0072               Влаштовування подорожей    390050

U Е0003               Екскурсії туристські [оглядання пам’яток]        390025

U К0067               Коні (Наймання [прокат] ‑)     390019

U П0012               Пасажирське перевозіння        390051

U П0017               Перевозіння     390048

U П0019               Перевозіння (Посередництво у ‑)       390073

U П0020               Перевозіння (Послуги щодо ‑)              390065

U П0022               Перевозіння возами [візками]               390017

U П0026               Перевозіння подорожувальників        390063

U П0071               Подорожі (Влаштовування ‑) 390050

U П0072               Подорожі (Попереднє замовляння ‑)               390084

U П0074               Подорожувальники (Перевозіння ‑)  390063

U П0075               Подорожувальники (Супроводжування ‑)     390002

U П0091               Попереднє замовляння подорожей  390084

U П0092               Попереднє замовляння транспортних засобів             390083

U П0100               Посередництво у перевозінні                390073

U С0070               Супроводжування подорожувальників            390002

U Т0004               Таксі (Послуги ‑)            390058

U Т0058               Товари (Доставляння ‑)            390027

U Т0069               Транспортні засоби (Наймання [прокат] ‑)     390044

U Т0072               Транспортні засоби (Попереднє замовляння ‑)          390083

U Т0075               Транспортні засоби пасажирські (Наймання [прокат] ‑)         390045

Якщо опис знака чи перелік товарів і/або послуг  не  вміщуються  у відведеній графі,  то  вони повністю наводяться на окремому аркуші як додаток до заяви та підписуються заявником

Перелік документів, що додаються:   Кількість аркушів           Кількість примірників

x документ про сплату збору за подання заявки         1             1

x комплект фотокопій                1             5

o переклад на українську мову додаткових  матеріалів

o документ, який засвідчує повноваження довіреної особи (довіреність)

oперелік товарів і/або послуг, для яких  просять охорону знака

o документ про участь у виставці

x опис знака     1             1

o інший документ (вказати)

Додаткові відомості (необхідне зазначити)

[390] Реєстрація(ії) в країні походження

[554] o Об’ємний знак                                                                          [551] o Колективний знак

[646] Номери і дати інших заявок, які пов’язані з цією у правовому відношенні

[646] Номери і дати інших заявок, пов’язаних з даною у правовому відношенні

 

______________                   Нечипоренко Н.К.                                      ________________

(Підпис заявника або представника)              (Прізвище, ініціали)               (Дата підпису)

 

Додаток 1

ОПИС ЗНАКА

Позначення відноситься до комбінованих знаків.

Воно складається із словосполучення „Каретний двір”, та графічних елементів у вигляді 2-х коліс, які разом утворюють графічне зображення карети. Даний знак заявляється у чорно-білому кольорі, зображувальні елементи завжди будуть виконуватися іншими кольорами, або іншими відтінками.

Словесна частина знака написана прописними літерами.

Словосполучення „Каретний двір” розміщене у двох рядках. Слово «двір» розміщене по центру, під словом «Каретний». Розмір літер у словосполученні однаковий, за винятком літери «К», яка в два рази більша за інші літери.

Літери «К» та «д», «в» та «і» , «р» та «й» з’єднані між собою гнутими лініями. Нижня частина літери «К» лінійно переходить в літеру «д», середня частина літери «в» лінійно переходить в середню частину літери «і» та середня частина літери «р» лінійно переходить у кінець літери «й».

Під словом «Каретний» обабіч початку та кінця слова «двір» розміщені 2 колеса. При цьому колесо розміщене на початку слова «двір» на 26,25% більше від колеса розміщеного в кінці слова «двір». Обидва колеса мають по 12 спиць. Колеса не дотикаються один до одного та до словосполучення, мають правильні круглі форми.

Н.К.Нечипоренко

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Торгова марка »
25 062 переглядів
4 комментариев
  1. В 14-30 задала вопрос в чате. Предложили заполнить форму с контактами, обещав проконсультировать по телефону. Уже 16-05 – форму заполняла три раза, в чате писала “алё гараж, вы где?” – бесполезно. Ноль, что в чате, что по обещанному телефонному звонку. Консультацию уже нашла на другом сайте, у ваших конкурентов. Уже и договорилась с ними о ЧЕТЫРЕХ, КАРЛ! регистрациях.
    Мой совет напоследок: не заводите форму онлайн-консультаций, если не в состоянии ее обслуживать. Плохое обслуживание принесет больший вред, чем отсутствие чата и просто контакты на сайте.

Comments are closed.