Як скасувати рішення (закон, постанову) Верховної Ради, якщо воно не набрало законної сили (стосується мовного закону прийнятого 25.04.2019 р.).

Рішення Верховної Ради можуть бути скасовані Верховною Радою до підписання відповідного акту ВР Головою ВРУ. Закони, постанови та інші акти ВР, що набрали чинності, скасуванню Верховною Радою не підлягають, вони можуть бути визнані Верховною Радою такими, що втратили чинність.

В випадку порушення встановленої Регламентом ВРУ процедури при розгляді й голосуванні проекту закону, постанови, іншого акта ВР народний депутат, інший суб’єкт права законодавчої ініціативи чи його представник можуть звернутися до головуючого на пленарному засіданні із заявою про порушення Регламенту ВРУ при розгляді й голосуванні питання. Головуючий на пленарному засіданні повинен невідкладно вжити заходів для усунення порушень Регламенту ВРУ, які виникли при розгляді й голосуванні питання, або у разі виникнення перешкод, які могли вплинути на результати голосування під час його проведення, провести за рішенням ВР повторне голосування без обговорення.

У разі якщо в результаті вжитих головуючим на пленарному засіданні заходів не забезпечено припинення порушення Регламенту ВРУ та не усунуто наслідків цього порушення при голосуванні за закон, постанову чи інший акт ВР в цілому або якщо головуючий на пленарному засіданні залишив заяву без розгляду, народний депутат, інший суб’єкт права законодавчої ініціативи може у дводенний строк звернутися до Голови ВРУ з відповідною письмовою заявою. Одночасно народний депутат, інший суб’єкт права законодавчої ініціативи вносить проект постанови ВР про скасування рішення ВР про прийняття закону, постанови чи іншого акта ВР в цілому.

Голова ВРУ або Перший заступник чи заступник Голови ВРУ направляє проект постанови ВР, передбачений частиною шостою цієї статті, в день його внесення комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, для попереднього розгляду і внесення пропозицій.

Комітет, до відання якого належать питання регламенту, в терміновому порядку, але не більше ніж протягом трьох днів з дня одержання проекту постанови ВР з урахуванням календарного плану роботи сесії ВР, готує висновок щодо доцільності його прийняття чи відхилення. Після розгляду відповідного проекту постанови ВР в профільному комітеті, Верховна Рада без голосування про включення до порядку денного розглядає його на пленарному засіданні. Обговорення питання щодо такого проекту постанови ВР проводиться за скороченою процедурою.

Рішення про скасування результатів голосування за закон, постанову чи інший акт ВР в цілому приймається більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу ВР, якщо інше не передбачено Регламентом ВРУ.

 

 

Друкувати Юридичний помічник » Консультація юриста »
894 переглядів