Попередження про наступне вивільнення працівників сільської ради, яка увійшла до складу ОТГ

Працівники сільської ради, її виконкому, які займають невиборні посади, працюють до закінчення процедури реорганізації. Попередження про наступне вивільнення зовсім не означає, що всі попереджені

працівники будуть обов’язково звільнені з роботи за п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (у зв’язку з реорганізацією), частина з них можливо:

-буде переведена на посади в ОТГ;

-набуде права на пенсіюі звільниться у зв’язку із виходом на пенсію;

-працевлаштуються самостійно у інших установах чи на підприємствах.

За п. 1 ст. 40 КЗпП розриваються трудові договори, укладені на невизначений строк, а також строкові трудові договори до закінчення строку їх чинності власником або уповноваженим ним у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації , банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Звільнення з цих підстав називають вивільненням. Відповідно до ст. 49 2

КЗпП про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за 2 місяці.

Важливим є те, що видати розпорядження про попередження необхідно у строк не пізніше ніж за 2 місяці до передбачуваного вивільнення (тобто, закон дозволяє попереджати раніше, і категорично забороняє роботодавцю скорочувати цей строк). У разі, якщо точна дата фактичного вивільнення працівників невідома – жодного порушення у завчасному попередженні не буде.

Розпорядження має містити посилання на ч. 4 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», згідно з якою з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною ОТГ, у порядку, визначеному цим Законом, здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб -сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, та розміщених поза адміністративним центром ОТГ, шляхом їх приєднання до юридичної особи -сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі ОТГ. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи -сільські, селищні, міські ради припиняються у порядку, визначеному цим Законом.

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам »
3 638 переглядів