Як стати судовим експертом


Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про судову експертизу» – судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

Судовими експертами згідно із статтями 9, 10, 16 цього Закону можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

Порядок присвоєння (позбавлення) кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, визначається Міністерством юстиції України. З цією метою при Міністерстві юстиції створено Центральну експертно-кваліфікаційну комісію (далі – ЦЕКК), яка розглядає подані документи та допускає експерта або відмовляє йому в допуску до атестації.

Умови для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ

Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні мати відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройти навчання (стажування) у науково-дослідних установах судових експертиз Мін’юсту з відповідної експертної спеціальності, як правило, за зонами регіонального обслуговування (визначеними у додатку 3 до Положення), знати методичні вимоги та практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю та законодавство України про судову експертизу.

Після проходження стажування за заявами фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та самостійно або у складі юридичної особи мають намір на професійній основі здійснювати судово-експертну діяльність, ЦЕКК при Міністерстві юстиції України розглядає питання про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта.

У разі прийняття комісією рішення про присвоєння або підтвердження кваліфікації судового експерта фахівцю видається Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта. Свідоцтво підписується Головою комісії і секретарем, засвідчується відбитком печатки ЦЕКК.

Документи, що подаються для присвоєння або підтвердження кваліфікації судового експерта

Науково-дослідна установа судових експертиз Мін’юсту після підготовки фахівця, який не є працівником державної спеціалізованої установи, направляє до ЦЕКК такі документи:

  • заяву про допуск до кваліфікаційного іспиту в ЦЕКК;
  • копію диплома про відповідну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів молодшого спеціаліста/бакалавра з додатками до них);
  • відомості про відсутність судимості;
  • копію трудової книжки;
  • копії першої, другої сторінок паспорта;
  • довідку про проходження навчання (стажування) з відповідного виду судової експертизи та експертної спеціальності;
  • реферати з процесуальних та спеціальних питань (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта);
  • проекти (копії) трьох – п’яти висновків з експертних спеціальностей відповідних видів експертиз;
  • рецензії на реферати, проекти (копії) висновків, складені судовими експертами, що не брали участі в навчанні (стажуванні);
  • дві фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри.

Присвоєння кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюється Центральною експертно-кваліфікаційною комісією, що діє при Міністерстві юстиції України.

Інформаційна картка адміністративної послуги – присвоєння кваліфікації судового експерта розміщена на офіційному веб-сайті Мін’юсту у рубриці «Судові експертизи», підрубриці «Видача свідоцтв судовим експертам» та в місці здійснення прийому суб’єктів звернень.

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам »
5 525 переглядів