Допомога на дітей одиноким матерям в 2013 році.

У відповідності до ст. 18.1 Закону України “Про державну допомогу сім”ям з дітьми” Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку
(рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Згідно ст.18-2 Закону України “Про державну допомогу сім”ям з дітьми” Допомога на дітей одиноким матерям призначається за наявності витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданого відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідки про народження, виданої виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім’я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою).

Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги, передбачених цим Законом.

Розмір допомоги на дітей одиноким матерям в 2013 році.

– на дитину віком до 6 років не може бути менше 30% від 972 грн. = 291.60 грн.

– на дитину віком від 6 до 18 років не може бути менше 30% від 1210 грн. = 363 грн.

Для отримання більшого розміру, необхідно врахувати середньомісячний сукупний дохід сім’ї.

Одинокі матері мають наступні пільги:

1) згідно ст.10 ЗУ “Про відпустки” Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються: одинокій матері (батьку).

2) згідно ст.19 ЗУ “Про відпустки” одинока мати має право на додаткову відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

3) згідно ст.184 Кодексу законів про працю : Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям – за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда.

Звільнення одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

4) згідно ст.45 Житлового кодексу одинокі матері мають право на першочергове отримання житла.

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
2 236 переглядів