Терміни подання звітності та сплати податків. Відповідальність за порушення термінів здачі звітності та сплати податків.

Терміни подання звітності

Згідно п. 49.18 ст.49 ПК податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

  • календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) – протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
  • календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);
  • календарному році (крім податку на доходи фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців) – протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року;
  • календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – до 1 травня року, наступного за звітним;
  • календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – підприємців – протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Якщо останній день терміну подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем ​​терміну вважається операційний (банківський) день, який настає за вихідним або святковим днем.

У випадку, коли відповідним розділом ПКУ не встановлено звітний період для певного податку або збору, податкова декларація подається у строки, передбачені для місячного базового звітного періоду, крім випадків, коли подача податкової декларації не передбачена в принципі.

Терміни сплати податків

Відповідно до п. 31.1. статті 31 ПКУ терміном сплати податків є період з моменту виникнення податкового боргу платника податків зі сплати конкретного виду податку до останнього дня терміну сплати такого податку згідно з Податковим кодексом України. Податок, який не був сплачений в установлений термін, вважається не сплаченим своєчасно.

Термін сплати встановлюється для кожного податку окремо. Зміна платником податку, податковим агентом або контролюючим органом встановленого строку сплати податку забороняється, крім випадків передбачених ПКУ. До таких випадків належить перенесення строку сплати податку на більш пізній термін у формі відстрочки, розстрочки або податкового кредиту.

Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити зазначену ним у декларації суму податкового зобов’язання протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, передбачених ПК (наприклад, для сплати податку на доходи фізичних осіб).

При цьому термін сплати податків не переноситься у зв’язку з перенесенням термінів подання податкових декларацій. Якщо останній день сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму такого податкового зобов’язання протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем ​​відповідного граничного строку подання податкової декларації, без урахування перенесення строків подання звітності в зв’язку з вихідними або святковими днями. У Верховній Раді зареєстрований законопроект від 21.02.2012 N10093, яким пропонується внести зміни до ПК, згідно з якими останнім днем ​​строку сплати податкового зобов’язання, в тому випадку, коли термін його сплати припадає на вихідний або святковий день, вважається операційний (банківський) день, наступний за вихідним або святковим днем ​​(як у випадку подання податкової звітності).

Терміни подання звітності та сплати основних податків (у календарних днях):

Назва податку Термін подання звіту Термін сплати податку
Податок на прибуток підприємств протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу протягом 50 днів після закінчення звітного кварталу
Податок на доходи фізичних осіб фізичні особи-платники податку:до 1 травня року, наступного за звітним;юридичні особи – роботодавці:протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу фізичні особи – платники податку: до 1 серпня року, що настає за звітним;юридичні особи – роботодавці:в момент виплати доходу єдиним платіжним документом
ПДВ протягом 20 днів після закінчення звітного місяця протягом 30 днів після закінчення звітного місяця
Акцизний податок протягом 20 днів після закінчення звітного місяця виробники підакцизних товарів– протягом 30 днів після закінчення звітного місяця;виробники алкогольних напоїв – при придбанні марок акцизного податку; виробники підакцизних товарів з давальницької сировини– не пізніше дати відвантаження готової продукції переробником;імпорт підакцизних товарів – до або в день подання ВМД.
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу протягом 10 днів з моменту реєстрації ТЗ перед проведенням першої реєстрації транспортних засобів в Україну
Екологічний податок протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу протягом 50 днів після закінчення звітного кварталу;імпортери палива – до або в день подання ВМД
Плата а землю юридичні особи – до 20 лютого поточного року, або щомісячно протягом 20 днів після закінчення звітного місяця щомісячно протягом 30 днів після закінчення звітного місяця;фізичні особи – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення
Єдиний податок 1 група – протягом 60 днів після закінчення звітного року;2,3,4 група – протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу 1, 2 група – щомісяця авансовим платежем не пізніше 20 числа поточного місяця;3,4 група – протягом 50 днів після закінчення звітного кварталу
Податок на нерухомість юридичні особи – до 1 лютого поточного року. Юридичні особи – авансовими платежами щоквартально до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом;фізичні особи – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення
Збір за місця для паркування транспортних засобів протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу протягом 50 днів після закінчення звітного кварталу
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності короткостроковий торговий патент-не пізніше ніж за 1 день до початку здійснення такої діяльності;здійснення торговельної діяльності-щомісяця не пізніше 15 числа, що передує звітному місяцю;здійснення діяльності у сфері розваг – щоквартально не пізніше 15 числа місяця, що передує звітному кварталу.
Туристичний збір протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу. протягом 50 днів після закінчення звітного кварталу.

Платники ПДВ, які мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток з 1 квітня 2011 року по 1 січня 2016 року, а також платники ПДВ, які оплачують єдиний податок, можуть вибрати квартальний податковий період. В такому випадку звіт подається протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу, а податок сплачується протягом 50 днів.

Відповідальність за порушення термінів

Несвоєчасна подача податкових декларацій (розрахунків) тягне за собою штраф в розмірі 170 гривень за кожне таке порушення. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року караються штрафом у розмірі 1020 гривень (ст.120 ПК).

За несвоєчасну сплату або несплату податків ПК передбачена фінансова відповідальність у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та пені.

Так, у разі якщо платник податків не сплачує суму самостійно визначеного (погодженого) грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, і 20 відсотків – при затримці більше 30 календарних днів (ст. 126 ПК).

Якщо ж контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання за результатами проведеної перевірки, це тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми нарахованого податкового зобов’язання. При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов’язання з цього податку застосовується штраф вже у розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов’язання (ст. 123 ПК).

Несплата (неперерахування) фізичною особою – платником єдиного податку першої та другої груп авансових внесків єдиного податку в порядку та у строки, визначені цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків ставки єдиного податку.

Крім штрафів за несвоєчасну сплату або несплату податку також нараховується пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення податкового боргу або на день його погашення, залежно від того, яка з цих ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення ( ст. 129 ПК).

Пеня нараховується:

  • після закінчення встановлених строків погашення грошового зобов’язання на суму податкового боргу (при самостійному нарахуванні податку – з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку оплати; при нарахуванні зобов’язання контролюючим органом – від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку оплати, визначеного в податковому повідомленні-рішенні);
  • в день настання строку погашення податкового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом або платником у разі виявлення його заниження – на суму такого заниження та за весь період заниження (в тому числі за період адміністративного та судового оскарження);
  • в день настання строку погашення податкового зобов’язання, визначеного податковим агентом при виплаті доходів на користь платників-фізичних осіб, або контролюючим органом під час перевірки такого податкового агента.

Пеня нараховується на всю суму податкового боргу, включаючи суму штрафних санкцій.

Згідно з перехідними положеннями ПК не застосовуються фінансові санкції до платників податків за порушення податкового законодавства за результатами діяльності у другому – четвертому кварталах календарних 2011 року. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства за період з 1 січня по 30 червня 2011 року застосовуються в розмірі не більше 1 гривні за кожне порушення.

Також не варто забувати про те, що статтею. 212 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за умисне ухилення від сплати податків, якщо в бюджет не надійшло понад 536 500 грн., У вигляді штрафу від 1-ої до 2-х тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 17 000 до 34 000 гривень) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років. Також зазначеною нормою передбачено кваліфікуючі ознаки (наприклад, вчинення таких дій за попередньою змовою групою осіб), які посилюють кримінальну відповідальність.

При цьому винний буде звільнений від кримінальної відповідальності у випадку, якщо сплатить суму податку, а також відшкодує збитки, завдані державі її несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня), до притягнення до кримінальної відповідальності.

Крім того, на посадових осіб підприємства може бути покладена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу за порушення податкового законодавства за ст. ст. 163-1 (порушення порядку ведення податкового обліку), 163-2 (неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)), 163-4 (порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб та надання відомостей про виплачені доходи) Кодексу про адміністративні правопорушення України.

www.prostopravo.com.ua

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
93 239 переглядів