Надання грошової допомоги випускникам медикам та фармацевтам

У відповідності з п.2.Постанови КМУ №524 від 11.05.2011 р. «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю, передбачено надання одноразової адресної грошової допомоги у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати у порядку, затвердженому МОЗ України за погодженням з Міністерством фінансів України.

Правила надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів, затверджено наказом МОЗ України № 390 від 28.05.2012 р. «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів» (далі — Порядок № 390).

Відповідно до пункту 1 Порядку № 390 одноразова адресна грошова допомога надається випускникам денної форми навчання, якщо вони:

а) навчались за державним замовленням у вищих навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування;

б) здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного і фармацевтичного профілів;

в) уклали у поточному році договір про роботу на термін не менше ніж три роки.

П.1.1 та п. 1.2 Порядку № 390 уточнено посади та розташування закладів охорони здоров’я, при укладанні договору з якими надається право на отримання допомоги, а саме:

а) в закладах охорони здоров’я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу на посадах: молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою; лікарів (провізорів), яким після закінчення інтернатури присвоєно кваліфікацію спеціаліста певного фаху;

б) у інших закладах охорони здоров’я на посадах: лікарів загальної практики — сімейних лікарів, лікарів-педіатрів дільничних і лікарів-терапевтів дільничних, яким після закінчення інтернатури присвоєно кваліфікацію спеціаліста відповідного фаху.

Щоб отримати допомогу, випускники до 10 жовтня подають до вищого навчального закладу (п. 4 Порядку № 390):

а) заяви про надання допомоги;

б) копії трудових книжок та договору про роботу в закладах охорони здоров’я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров’я на посадах лікарів загальної практики — сімейних лікарів, лікарів-педіатрів дільничних і лікарів-терапевтів дільничних.

Вищі навчальні заклади здійснюють нарахування допомоги на підставі наказу, який видається після затвердження кількості випускників, яким має надаватися допомога, а також на підставі документів, що подані випускником.

Допомога надається у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, розмір якої встановлюється Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік, та виплачується у відповідності до п. 4 Порядку № 390 – до кінця поточного року.

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
2 852 переглядів