Реєстрація зміни керівника юридичної особи

Згідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV державна реєстрація – це офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, про юридичну особу. При поданні документів для проведення реєстрації змін до відомостей щодо юридичної особи заявником згідно до норм п. 8 ч. 1 ст. 1 вищевказаного Закону є уповноважений представник юридичної особи.

Згідно з положеннями п. 5 розділу II Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016  № 359/5, при поданні заяви уповноваженою на те особою, державний реєстратор перевіряє обсяг повноважень такої особи за документом, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Положеннями статей 41, 59, 65 ЗУ «Про господарські товариства» передбачено, що повноваження щодо утворення і відкликання виконавчого та інших органів товариства належать до виключної компетенції вищих органів АТ, ТзОВ, ТзДВ і не може бути передано іншим органам товариства.

Згідно з абз. 2 п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону № 755-IV для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, подається рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, яке викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (при прийнятті такого рішення загальними зборами учасників). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом. Отже, так як уповноважений орган управлiння юридичної особи на засiданнi своїм рішенням звільняє попереднього та призначає нового керiвника, керуватися потрiбно датою призначення. Обов’язково при цьому потрiбно звертати увагу на те, щоб дата реєстрацiйної дiї не передувала датi призначення нового керiвника згiдно рiшення уповноваженого органу юридичної особи.

Якщо така заява надходить до державного реєстратора в день звiльнення попереднього керiвника, саме вiн має бути i пiдписантом (або уповноважений представник, особа за довiренiстю). У випадку коли з дати призначення в рiшеннi уповноваженого органу юридичної особи випливає, що новий керівник вже приступив до виконання своїх обов’язкiв, тодi вiн має право подати заяву щодо реєстрації змiн до вiдомостей про юридичну особу.

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Державна реєстрація »
3 197 переглядів