Зразок довіреності посвідченої роботодавцем

ДОВІРЕНІСТЬ

Місто Львів                                          15 серпня  дві тисячі дванадцятого року.

Я, Нечипоренко Некифір Калістратович (паспорт СС123456, виданий Замарстинівським РВ ЛМУ

УМВС України  у Львівській області 13.10.2001  року; ідентифікаційний номер за ДРФО України – 123456789), який зареєстрований за адресою: м.Львів, вул.Антонича, 00/00, працюю завідуючим санітарним кутком 2 категорії ТзОВ «Рябий пес», обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно власного вільного волевиявлення, котре відповідає моїй внутрішній волі, у відповідності до вимог ст. 244 Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреними усного договору, цією довіреністю уповноважую:

Моршинського Андрія Миколайовича, який проживає за адресою: м. Львів, вул. Гріна, буд. 1151 ж, кв. 19, останнє місце реєстрації: м. Харків, пр. Л. Свободи, буд. 153/89.

Гавлюка Олеся Роменовича, який зареєстрований за адресою: Львівська область, Стрийський район, с.Глухий кут, вул.Намистова, 5.

Цілого Василя Борисовича, який зареєстрований за адресою: м.Львів, вул.Підлісна, 25/14.

бути моїми представниками в судових органах України будь-якої ланки при представництві моїх інтересів у справі за позовом до Неправдивого Мирона Андроновича, з усіма необхідними для того повноваженнями, які надано законом позивачу, відповідачу та/чи потерпілому, ознайомлюватися з матеріалами справи та робити витяги, копії, нотатки з них; заявляти клопотання та відводи; давати усні та письмові пояснення в судових установах, які займаються розглядом моєї справи; повністю або частково відмовлятися від позовних вимог; змінювати підстави, предмет, вартість позовних вимог; укладати мирові угоди; оскаржувати рішення (ухвали, постанови) суду; отримувати рішення (ухвали, постанови) суду, подавати їх на реалізацію; подавати виконавчі документи до стягнення.

За цією довіреністю представники також вправі:

  • подавати та підписувати від мого імені всі документи; отримувати витяги та копії судових рішень і інших документів, що є в матеріалах справи; брати участь у судових засіданнях та у дослідженні доказів; наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають в ході судового процесу, якщо це дозволяється процесуальним законодавством; апелювати до вищестоящої судової інстанції; оскаржувати рішення суду до касаційної інстанції;
  • представляти мої інтереси усіма законними способами у судових, правоохоронних органах та перед іншими органами, діяльність яких пов’язана із вирішенням питань, передбачених у довіреності; здійснювати супровід виконавчого провадження;
  • сплачувати необхідні платежі;
  • вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень  та які на думку представника будуть доцільними для правильного і ефективного виконання цієї довіреності.

Представники за даним дорученням:

Моршинський Андрій Миколайович, який проживає за адресою: м. Львів, вул. Гріна, буд. 1151 ж, кв. 19, останнє місце реєстрації: м. Харків, пр. Л. Свободи, буд. 153/89.

Гавлюк Олесь Роменович, який зареєстрований за адресою: Львівська область, Стрийський район, с.Глухий кут, вул.Намистова, 5, не мають права на отримання майна та грошових сум, передоручення повноважень третім особам.

Цілий Василь Борисович, який зареєстрований за адресою: м.Львів, вул.Підлісна, 25/14, має право на отримання майна та грошових сум, передоручення повноважень третім особам.

Довіреність зберігає чинність до тридцять першого грудня дві тисячі тринадцятого року, якщо не буде припинена раніше цього терміну, шляхом скасування з дотриманням при цьому вимог цивільного законодавства.

Зміст ст. ст. 244, 245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені відомі.

 

Підпис:__________________________________________________________________

Генеральний директор

ТзОВ «Рябий пес»                                                                              М.Н. Поважна

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
6 166 переглядів