Протокол про утворення ТОВ

ПРОТОКОЛ №01

Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Рябий пес”

м. Львів                                                                                    20 липня 2010 р.

Присутні:

Нечипоренко Калістрат Никифорович – учасник (засновник), внесок у статутний капітал складає 50%.

Нечипоренко Мальвіна Никифорівна  – учасник (засновник), внесок у статутний капітал складає 50%.

Запрошені: Нечипоренко Никифір Калістратович

Порядок денний:

  1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників.
  2. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю „Рябий пес”, та затвердження його місцезнаходження.
  3. Про розмір, порядок формування та розподіл між учасниками статутного капіталу ТОВ „Рябий пес”.
  4. Про затвердження Статуту ТОВ „Рябий пес”.
  5. Про обрання директора ТОВ „Рябий пес”.
  6. Про призначення уповноваженої особи для проведення реєстрації ТОВ в усіх необхідних установах.

По першому питанню:

Слухали: Нечипоренко К.Н. з пропозицією обрати головою загальних зборів учасників Нечипоренко Калістрата Никифоровича та секретарем загальних зборів учасників  – Нечипоренко Мальвіну Никифорівну.

Вирішили: Обрати головою загальних зборів учасників Нечипоренко Калістрата Никифоровича та секретарем загальних зборів учасників  – Нечипоренко Мальвіну Никифорівну.

Голосували: „за” – одноголосно.

По другому питанню:

Слухали: Нечипоренко М.Н. з пропозицією створити ТОВ „Рябий пес”, з місцезнаходженням за адресою: 79049, м. Львів, вул. Антонича, 000/888

Вирішили: створити ТОВ „Рябий пес”, з місцезнаходженням за адресою: 79049, м. Львів, вул. Антонича, 000/888.

Голосували: „за” – одноголосно.

По третьому питанню:

Слухали: Нечипоренко Калістрата Никифоровича з пропозицією сформувати статутний капітал ТОВ „Рябий пес” в розмірі 8000,00 грн. (вісім тисяч гривень 00 коп.) в грошовій формі, розподіливши його між учасниками наступним чином:

Нечипоренко Калістрат Никифорович 4000,00  (чотири тисячі) гривень, що становить 50% статутного капіталу.

Нечипоренко Мальвіна Никифорівна  4000,00  (чотири тисячі) гривень, що становить 50% статутного капіталу.

Вирішили: сформувати статутний капітал ТОВ „Рябий пес” в розмірі 8000,00 грн. (вісім тисяч гривень 00 коп.) в грошовій формі, розподіливши його між учасниками наступним чином:

Нечипоренко Калістрат Никифорович 4000,00  (чотири тисячі) гривень, що становить 50% статутного капіталу.

Нечипоренко Мальвіна Никифорівна  4000,00  (чотири тисячі) гривень, що становить 50% статутного капіталу.

Голосували: „за” – одноголосно.

По четвертому питанню:

Слухали: Нечипоренко Мальвіну Никифорівну  з пропозицією затвердити Статут ТОВ „Рябий пес”.

Вирішили: затвердити Статут ТОВ „Рябий пес”.

Голосували: „за” – одноголосно.

По п’ятому питанню:

Слухали: Нечипоренко Мальвіну Никифорівну  з пропозицією обрати директором ТОВ „Рябий пес” Нечипоренко Никифора Калістратовича.

Вирішили: обрати директором ТОВ „Рябий пес” Нечипоренко Никифора Калістратовича.

Голосували: „за” – одноголосно.

По шостому питанню:

Слухали: Нечипоренко Калістрата Никифоровича з пропозицією уповноважити Нечипоренко Никифора Калістратовича на проведення реєстрації ТОВ в усіх необхідних установах, та відкриття рахунків в банках.

Вирішили: уповноважити Нечипоренко Никифора Калістратовича провести реєстрацію ТОВ „Рябий пес” в усіх необхідних установах, та відкриття рахунків в банках.

Голосували: „за” – одноголосно.

Голова зборів                                   _____________________          М.Н.Нечипоренко

Секретар зборів                                _____________________          К.Н. Нечипоренко

Ознайомлений:                                 _____________________          Н.К. Нечипоренко

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Державна реєстрація »
17 571 переглядів