Протокол гаражного кооперативу. Зразок

ПРОТОКОЛ

засідання загальних зборів членів Гаражного кооперативу «Бобік»

(код ЄДРПОУ – 123456)

м. Львів, вул. Б.І.Антонича,00                              17 березня 2015 р.

На засіданні загальних зборів кооперативу присутні 50 членів, що складає більше 2/3 від загальної кількості членів кооперативу. Згідно пункту 6.20 Статуту кооперативу загальні збори вважаються дійсними. Реєстр учасників (членів кооперативу які беруть участь у зборах) додається.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання голови та секретаря зборів.
  2. Затвердження нової редакції статуту гаражного кооперативу «Бобік».
  3. Про проведення державної реєстрації нової редакції гаражного кооперативу «Бобік».

По першому питанню:

Слухали: Нечипоренко Никифора Калістратовича, який запропонував обрати головою загальних зборів Іваносяна Іво Івковича, секретарем зборів – Чайківського Юхима Борисовича.

Голосували: «За» – одноголосно 100% голосів присутніх.

Вирішили: обрати головою загальних зборів Іваносяна Іво Івковича, секретарем зборів – Чайківського Юхима Борисовича.

Рішення прийнято.

По другому питанню:

Слухали: пропозицію Іваносяна І.І. який запропонував затвердити нову редакцію статуту гаражного кооперативу “Бобік”.

Голосували: «За» – одноголосно 100% голосів.

Вирішили: затвердити нову редакцію статуту гаражного кооперативу «Бобік».

Рішення прийнято.

По третьому питанню:

Слухали: пропозицію Чайківського Ю.Б. про покладення обов’язків з державної реєстрації нової редакції статуту гаражного кооперативу «Бобік» на Іваносяна І.І. з правом подальшого передоручення.

Голосували: «За» – одноголосно 100% голосів.

Вирішили: покласти обов’язки з проведення державної реєстрації нової редакції статуту гаражного кооперативу «Бобік» на Іваносяна І.І. з правом подальшого передоручення.

Рішення прийнято.

Голова зборів                                   І.І.Іваносян

Секретар зборів                              Ю.Б.Чайківський

 

avtor Володимир Цілінський
Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
13 111 переглядів