Порядок дій у випадку здійснення позапланових перевірок органами ДПІ

Алгоритм дій у випадку здійснення позапланових перевірок органами ДПІ з урахуванням змін в законодавстві, а саме прийняття ЗУ № 2275 від 20.05.2010р., роз’яснення п. 1 зі значком 1 ч. 1 ст. 11 з практичної точки зору.

16 червня 2010 року набув чинності Закон України від 20.05.2010 р. № 2275-VI «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України» (далі – Закон № 2275). Відповідно до цього Закону розширені повноваження органів державної податкової служби (далі – ДПС) у частині проведення перевірок дотримання трудового законодавства. Раніше органи ДПС такими повноваженнями не були наділені.

Зокрема, у зв’язку з доповненням статті 259 Кодексу законів про працю України (далі – КзпП) органам ДПС надане право з метою перевірки дотримання податкового законодавства здійснювати контроль за дотриманням законодавства про працю на всіх підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності й підпорядкування.
При цьому,  фізичні особи – підприємці у цій статті КЗпП не зазначено. У зв’язку цим заперечити, що право перевіряти підприємців органам ДПС не надано, на перших порах можна. Але податкові органи навряд чи відмовляться від перевірок підприємців, оскільки на них також поширюються норми КЗпП як на роботодавців.

Законом № 2275 функції органів ДПС у Законі України «Про державну податкову службу в Україні» (далі – Закон № 509) доповнені прийняттям рішень про проведення позачергової податкової перевірки платника податку без його попереднього попередження при одержанні органом податкової міліції інформації у випадках, установлених законом, про відхилення такого платника від оподатковування (п.19 статті 10).
Порядок проведення позачергових податкових перевірок визначений у п. 1-1 ч.1. статті 11 Закону № 509. При цьому, ціль таких перевірок, а саме контроль дотримання податкового законодавства, все-таки ставить за обов’язок органам ДПС при перевірці трудового законодавства визначитися, як така перевірка зв’язана зі своєчасністю, вірогідністю, повнотою нарахування та оплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Рішення про проведення позачергової податкової перевірки платника податку повинне бути оформлене в письмовому вигляді, скріплено підписом керівника податкового органа (не заступника!) і печаткою та вручено суб’єктові господарювання.

Треба, щоправда, відзначити, що, надаючи подібне право, законодавець не  спромігся яким-небудь чином погодити цю норму із правилами, що стосуються підстав і процедури проведення такої перевірки. Так, ст. 11-1 Закону про ДПС дає перелік підстав проведення позапланових виїзних перевірок, серед яких немає підстав, позначених у новому Законі. Таким чином, згідно ст. 11-1 Закону про ДПС “трудові” перевірки можуть проводитися тільки на підставі рішення суду, що суперечить п. 1-1 ст. 11 Закону, що передбачає проведення позапланової виїзної перевірки тільки на підставі письмового рішення податкового органу з підписом керівника. Є правда деякі підозри, що податкова буде стверджувати, що така позачергова перевірка не є ні плановою, ні позаплановою, а позачерговою. Крім цього, Закон жодним чином не обмежує коло питань, що перевіряються під час позачергової перевірки, тому платникам варто бути напоготові.
Підстави для позачергової перевірки – одержання податковою міліцією інформації про ухилення роботодавця або найманої особи від оподатковування при нарахуванні (виплаті, одержанні) заробітної плати, інших оподатковуваних виплат (у т.ч. додаткових благ, пенсійних внесків і внесків у фонди соціального страхування, пасивних доходів).

Повною мірою це стосується й ухилення від сплати податків шляхом не укладення трудових договорів із працівниками, виплати зарплати в «конвертах», здійснення господарської діяльності без державної реєстрації.

Якщо виходити з того, що ухилення від оподаткування в силу ст. 212 Кримінального кодексу України є злочином, то докази такого діяння можуть бути зібрані виключно способами і в порядку, визначеному кримінально-процесуальним законодавством і Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Тоді ж яка інформація повинна бути зібрана податковою міліцією, щоб вона стала підставою для позачергової перевірки? З достатньою впевненістю можна стверджувати, що пояснень/заяви якого-небудь громадянина про порушення законодавства про працю не може бути достатньо для ствердження про ухилення від оподатковування конкретного платника податків. В той же час внесеними змінами не розділено, наявності якої інформації буде досить для позачергової перевірки. Адже така інформація може бути помилковою, а то й вигаданою з метою спровокувати податкову перевірку у конкурента.

Рекомендуємо до спеціальних  роз’яснень цього закону наполягати на тому, щоб перевіряючі при позачерговій перевірці обґрунтовували, у зв’язку із чим ухвалене рішення про її проведення. А при відсутності виразного пояснення, відмовляти в допуску до перевірки. Якщо це відхилення від оподатковування, то чи відкрита оперативно-розшукова справа або порушена кримінальна.

Якщо ця наявність трудових відносин з неоформленими працівниками, то чим установлено такий факт. Прикладом може бути тільки рішення суду про встановлення факту наявності трудових відносин. В іншому випадку це будуть доводи «ніби-то працівника» проти таких же рівнозначних доводів «ніби-то роботодавця». Норма, яка б установлювала, що доводи працівника мають пріоритет перед доводами роботодавця, відсутня.
Щодо здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації, то необхідна наявність протоколу й постанови про притягнення платника податків до адміністративної відповідальності, оскільки за таке правопорушення встановлена адміністративна відповідальність ст. 164 КпАП України. Законом № 2275 не визначено, чи мають право органи податкової міліції приходити з позачерговою перевіркою. Норма про заборону податковим міліціонерам проводити податкові перевірки або брати участь у них не виключена із Закону про ДПС. Отже, і позачергові перевірки вони не мають права проводити або в них брати участь.

Строки проведення позачергової податкової перевірки не визначені.

Алгоритм дій при проведенні такої перевірки такий самий, як в при проведення будь-якої іншої позачергової перевірки, а саме:

Інструкція для директора

 • Отримавши від секретаря інформацію про факт прибуття працівників податкової інспекції, не приймати миттєвого рішення про їх допуск на підприємство.
 • Перечекати декілька хвилин і настроїтися на бесіду.
 • Дати вказівку охоронцю супроводити тих, що прийшли, поставили підписи в Журналі реєстрації перевірок і прізвища яких внесені в направлення на перевірку, до кімнати переговорів і наказати передати аркуш паперу з переписаними даними їхніх службових посвідчень, а також Журнал реєстрації перевірок.

Заходи профілактичного характеру, яких потрібно вжити у разі відчуття загрози розвитку ситуації за неконтрольованим (“свавільним”) сценарієм:

а) покласти документи в сейф (шафу, що зачиняється);

б) ключ від сейфа (шафи, що зачиняється) покласти в кишеню одягу (особисті речі);

в) вимкнути комп’ютер і вийняти знімний вінчестер (жорсткий диск), який необхідно покласти в особисті речі.

 • Йти на переговори з працівниками державної податкової служби разом з юристом підприємства, взявши з собою Журнал реєстрації перевірок і отриманий від охорони аркуш з переписаними даними службових посвідчень.
 • Попросити кожного з тих, що прийшли, показати службові посвідчення і порівняти їх дані з тими, які були надані службою охорони. Уважно вивчити пред’явлені службові посвідчення
 • З’ясувати П. І. Б., посаду, звання безпосереднього начальника перевіряючих і його службовий телефон, зафіксувавши отримані дані на аркуші з переліком тих, що прийшли, переданому службою охорони.
 • Вимагати надати рішення на перевірку та уважно його вивчити.

а) порівняти посади, звання і прізвища працівників податкової служби, внесені в рішення на перевірку, з переліком прізвищ і даних службових посвідчень, складеним службою охорони;

б) перевірити правильність зазначення в рішенні на перевірку назви підприємства і його коду ЄДРПОУ;

в) звернути увагу на реквізити документа і текст заповнених граф:

 • дата видачі;
 • назва органу державної податкової служби;
 • мета перевірки;
 • вид перевірки;
 • дата початку і дата закінчення перевірки;
 • посади, звання і прізвища посадових осіб органу державної податкової служби, уповноважених провести перевірку;
 • наявність підпису керівника органу державної податкової служби;
 • наявність печатки органу державної податкової служби.
 • У разі сумнівів в автентичності службових посвідчень і рішення на перевірку передзвонити до органу податкової служби (начальнику органу податкової служби) з метою підтвердження повноважень його співробітників, які прибули для проведення перевірки, і чи зареєстроване рішення на перевірку в спеціальному журналі, що ведеться канцелярією загалом по ДПІ (СДПІ великих платників податків).
 • Перевірити проставлення підпису кожним з перевіряючих в Журналі реєстрації перевірок.
 • Вимагати вручити під підпис копію рішення начальника податкового органу про проведення позачергової перевірки, в якому повинні бути вказані підстави для проведення перевірки, дати її початку і закінчення.
 • Узяти тайм-аут для уважного вивчення всього комплексу пред’явлених документів, аналізу інформації і прийняття рішення про допущення або недопущення до проведення перевірки.

Підставою недопущення посадових осіб до проведення перевірки є:

а) ненадання вказаних вище документів;

б) надання вказаних вище документів, оформлених із порушеннями вимог чинного законодавства України;

в) відмова працівників органів податкової служби  поставити підписи в Журналі реєстрації перевірок.

за матеріалами ресурсу ТопКлас

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
3 125 переглядів