Вимоги щодо оформлення меню та прейскурантів в кафе та ресторанах

Меню — атрибут за­кладу ресторанного господарства, призначений інформувати відвідувачів про продукцію (п. 6 Інструкції «Про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування» № 2 від 04.01.1997 р.), тобто виконувати вимоги ст. 15 Закону про захист прав споживачів (Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору). Його наяв­ність обов’язкова незалежно від методу обслу­говування відвідувачів у закладі ресторанного господарства.

Прейскурантперелік алкогольних і без­алкогольних напоїв, пива, тютюнових, кондитерських виробів та інших покупних товарів. (п. 6 Інструкції № 2).

У прейскуранті фігурують товари, що є в продажу, а в меню — вироби кухні, які можна замовити протягом дня (п. 6 Інструкції № 2). Тож усі заявлені в прейскуранті (меню) позиції завжди мають бути наявними.

У меню зазначається:

–      перелік страв, кулінарних, борошняних кондитерських, булочних виробів та напоїв власного виробництва,

–      вихід і ціна однієї порції.

У прейскуранті зазначається:

–      перелік алкогольних і безалкогольних напоїв, пива, тютюнових, кондитерських виробів та інших закупних товарів, маса, об’єм і ціна на відповідну одиницю продукту, крім того, для алкогольних напоїв – ємність пляшки, ціна за пляшку, за 50 та 100 мілілітрів.

Меню і прейскурант мають бути підписані керівником, бухгалтером (калькулятором) та матеріально-відповідальною особою (завідувач виробництва, бригадир, буфетник, бармен тощо) і скріплені печаткою суб’єкта господарської діяльності.

(п.3.4. Правил роботи закладів (підприємств) громадського харчування від 24 липня 2002 р. N 219 та ч.3.п.9 Інструкції №2)

У підприємствах громадського харчування, прейскуранти цін на куповані товари, обов’язково підписуються працівником, відповідальним за формування, установлення або застосування цін, і завіряються печаткою або штампом суб’єкта господарювання із зазначенням дати підписання. (ч.1.п.9. Інструкції №2)

Споживачам надаються можливості:

–          ознайомитися з меню, прейскурантами алкогольних і безалкогольних напоїв, кондитерських і тютюнових виробів, фруктів, додаткових послуг, що надаються,  до початку обслуговування;

–     перевірити об’єм, вагу та ціну продукції, що підлягає продажу (послуги, що надається), відповідність її якості вимогам нормативних документів.

(п.3.6. Правил N 219від 24 липня 2002 р.)

В Куточку покупця повинна бути інформація про право покупця на ознайомлення з документами, що підтверджують ціни на товари, виставлені для продажу. (п.16.Інструкції № 2).

Меню (прейскурант) виготовляють дру­карським чи будь-яким іншим способом. Заборонено зазначати ціни олівцем (п. 13 Інструкції № 2).

Усі вимоги до меню та прейскуранта значною мірою продиктовано типом і класом закладу. У ресторанах і барах класів люкс та вищий меню й прейскуранти мусять ви­конуватися на високому художньому рівні (п. 14 Інструкції № 2). За ДСТУ 4281:2004 художньо оформлене меню (прейскурант) має тішити око також відвідувачів кафе, де застосовують ме­тод обслуговування офіціантами.

За бажанням ресторану в окреме меню (прейскурант) виділяється будь-яка група (вид) про­дукції (товарів). Наприклад, оформляється ок­ремо “Чайно-кавова карта”, “Дитяче меню”, “Карта вин”.

Карта вин — один із різновидів прейскуранта у закладах ресторанного господарства, покли­каний допомогти клієнту підібрати до замовле­них страв відповідний напій. Обов’язкова вона лише для ресторанів та барів вищого й люкс класів (ДСТУ 4281 : 2004).

Меню складають українською мовою, та додатково іншою мовою, прийнятною для сторін. Мовне питання щодо меню регулює ст.26 ЗУ “Про засади державної мовної політики”  – Маркування товарів, інструкції про їх застосування тощо виконуються державною мовою,  та ДСТУ 4281:2004: у рес­торанах (барах) класу люкс меню оформляють ще кількома іноземними мовами. Достатньо ук­раїнського й англійського варіанту меню для ресторанів та барів вищого класу, а також кафе, у яких обслуговують офіціанти. Решта закладів можуть скласти меню лише українською або українською та російською мовами.

Для фірмових страв, назви яких для клієнта звучать загадково, доцільно розшифрувати в меню їх інгредієнти, та при можливості розмістити фото. Заборон на додаткову Інформацію в меню немає (лист Міністерства економіки України від 19.06.2006 р. N 91-28/233 «Про надання роз’яснень про застосування документів, якими регламентується робота закладів (підприємств) громадського харчування»).

Вимог щодо розшифрування в меню інгредієнтів страв не має.

Ціни в меню (прейскуранті) зазначають у гривнях (п. 8 ст. З Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»).

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
32 956 переглядів