Акт відсутності на роботі

Відсутність працівника на роботі має бути зафіксована при веденні щоденного (щозмінного) обліку робочого часу.

Якщо облік використання робочого часу ведеться вручну за допомогою табеля, то табельник (або інша особа, відповідальна за ведення табелю) повинен зробити відповідну відмітку, наприклад «НЗ» — неявки з нез’ясованих причин.

Роботодавець має вжити заходів для з’ясування причин відсутності працівника на роботі. Якщо причини відсутності працівника не з’ясовано або з’ясовано, але виникають сумніви щодо правдивості пояснень працівника слід вжити додаткових заходів щодо документального оформлення доказів відсутності.

Безпосередній керівник відсутнього працівника повинен написати доповідну (службову) записку на ім’я керівника установи з викладенням усіх обставин справи. Керівник установи після розгляду доповідної записки безпосереднього керівника відсутньої особи має прийняти рішення про подальше розслідування причин відсутності працівника на роботі та визначити виконавців розслідування.

Особа, якій доручено подальше розслідування, має скласти акт про відсутність працівника на роботі. До складання акту залучаються працівники, які мають можливість підтвердити відсутність чи присутність відсутнього працівника на робочому місці протягом усього робочого дня або його частини.

АКТ

про відсутність на роботі

Про відсутність на роботі _______________________________________________________,

(посада, ПІП)

________________________________________________________________ 19.07.2017 р.

Час складання акта: ____ год. ___ хв.

Ми, що нижче підписані:

____________________________________________________________________,

(посада, ПІП)

____________________________________________________________________,

(посада, ПІП)

____________________________________________________________________,

(посада, ПІП)

 

склали даний акт про наступне:

19.07.2017 р. _________________________________________________________________, був відсутнім на роботі без поважних причин з  ____ год.____ хв. до ____ год. ____ хв. впродовж  робочого дня.

в чому підписуємось:

  1. ____________________/_____________
  2. ___________________/______________
  3. ___________________/______________

З актом ознайомлений _________________/_________________________

___ ____________ 2017 р.

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
27 308 переглядів