Протокол установчих зборів ГО

Протокол №1

Загальних зборів

Львівської обласної громадської організації

«Дід Панас»

 

м. Львів                                                    «__» ______________2012 року

 

На Загальних Зборах присутні:

  1. Нечипоренко Никифір Калістратович.
  2. Нечипоренко Калістрат Никифорович.
  3. Нечипоренко Мальвіна Никифорівна.
  4. Мудрий Пабло Францович.
  5. Іваносян Іво Івкович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

2. Про створення Львівської обласної громадської організації «Дід Панас».

3. Про затвердження статуту Львівської обласної громадської організації «Дід Панас».

4. Про обрання Голови Львівської обласної громадської організації «Дід Панас».

5. Про обрання складу Ради Львівської обласної громадської організації «Дід Панас».

6. Про обрання членів Ревізійної комісії Львівської обласної громадської організації «Дід Панас».

7. Про надання повноважень щодо реєстрації Львівської обласної громадської організації «Дід Панас».

 

1. З питання виборів голови та секретаря Загальних зборів:

СЛУХАЛИ:

_______________________ запропонував обрати головою загальних зборів __________________; секретарем загальних зборів _______________.

УХВАЛИЛИ:

Обрати головою загальних зборів ________________; секретарем загальних зборів ________________.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно.

 

2. З питання створення Львівської обласної громадської організації «Дід Панас»:

СЛУХАЛИ:

Доповідь Голови організаційного комітету зі створення Львівської обласної громадської організації «Дід Панас» _______________. Доповідач акцентував увагу, що основною метою діяльності Організації має стати задоволення і захист духовних, соціальних, економічних, наукових, освітніх, культурних та інших законних інтересів своїх членів, а також сприяння формуванню громадянського суспільства на принципах демократії та активної участі громадян у суспільних процесах.

УХВАЛИЛИ:

Керуючись положеннями Конституції України, нормами чинного законодавства України створити Львівську обласну громадську організацію «Дід Панас» (скорочена назва організації – ЛОГО «Дід Панас»).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно

 

3. З питання про затвердження статуту Львівської обласної громадської організації «Дід Панас»:

СЛУХАЛИ:

_______________, який ознайомив присутніх з положеннями статуту Львівської обласної громадської організації «Дід Панас».

ВИСТУПИЛИ:

________________ запропонував затвердити статут Львівської обласної громадської організації «Дід Панас» в наведеній редакції.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити статут Львівської обласної громадської організації «Дід Панас» в наведеній редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно

 

4. З питання про обрання Голови Львівської обласної громадської організації «Дід Панас»:

СЛУХАЛИ :

____________________, який запропонував обрати Головою Львівської обласної громадської організації «Дід Панас» ______________, терміном на п’ять років.

ВИСТУПИЛИ:

____________ відзначив, що під час спільної роботи пізнав _______________ з позитивної сторони. Підкреслив хороші організаторські здібності і позитивні риси, властиві йому як керівнику, виразив упевненість, що він впорається з важливою місією керівництва організацією та з покладеними на нього обов’язками і запропонував затвердити кандидатуру.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Головою Львівської обласної громадської організації «Дід Панас» ___________________, терміном на п’ять років.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно.

 

5. З питання про обрання складу Ради Львівської обласної громадської організації «Дід Панас».

ВИСТУПИЛИ:

___________________ запропонував, керуючись затвердженим статутом, склад Ради Організації обрати у кількості 5 осіб.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Раду Львівської обласної громадської організації «Дід Панас» у кількості 5 осіб, терміном на п’ять років.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно.

__________________ запропонував персонально склад Ради Організації:

_________________ – Голова Ради Організації;

________________ – член ради організації;

_________________ – член ради організації;

_________________ – член ради організації;

______________ – член ради організації.

У ході обговорення кандидатур відводів та самовідводів не було.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Раду Львівської обласної громадської організації «Дід Панас», терміном на п’ять років, у складі: Голова ради – ___________, Члени ради – ____________.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно.

 

6. З питання обрання членів Ревізійної комісії Львівської обласної громадської організації «Дід Панас».

ВИСТУПИЛИ:

_____________,  керуючись затвердженим Статутом, запропонував персонально склад Ревізійної комісії:

____________ – голова Ревізійної комісії;

_______________ – член Ревізійної комісії;

_______________ – член Ревізійної комісії.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію Львівської обласної громадської організації «Дід Панас», терміном на п’ять років, у складі: голова комісії – _________________, члени комісії – _________________________.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно.

 

7. З питання про надання повноважень щодо реєстрації Львівської обласної громадської організації «Дід Панас».

СЛУХАЛИ:

___________, який запропонував доручити ____________ підготувати всі необхідні документи, та провести реєстрацію організації відповідно до вимог чинного законодавства України.

УХВАЛИЛИ:

Доручити _____________________ підготувати необхідні документи, та провести реєстрацію організації, відповідно до вимог чинного законодавства України.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно.

 

 

Голова Загальних зборів                                                     /_______/

 

Секретар Загальних зборів                                                 /_______/

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Громадські організації »
10 047 переглядів