Протокол зборів учасників ТзОВ про продаж частки статутного фонду

Протокол

Загальних зборів учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю „Рябий пес”

м. Львів                                                              „___” ___________ 2010 року

Присутні:

Нечипоренко Никифір Калістратович, учасник ТзОВ „Рябий пес”, який в сукупності володіє 50 частками (голосами), що становить 50 % від Статутного фонду.

Нечипоренко Пелагія Несторівна, учасник ТзОВ „Рябий пес”, яка в сукупності володіє 50 частками (голосами), що становить 50 % від Статутного фонду.

Запрошені:

___________________________________ – директор ТзОВ „Рябий пес”.

Порядок денний

 

Про призначення голови та секретаря загальних зборів учасників ТзОВ «Рябий пес».

 

Про продаж Товариству належної Нечипоренко Н.К. частки в Статутному фонді ТзОВ «Рябий пес».

 

Про продаж Товариству належної Нечипоренко П.Н. частки в Статутному фонді ТзОВ «Рябий пес».

Питання Перше  порядку денного.

Слухали: Нечипоренко Н.К., який запропонував обрати головою зборів Нечипоренко Н.К., а секретарем – Нечипоренко П.Н.

Відбулося обговорення даного питання

Голосували: „за” одноголосно.

Ухвалили: обрати головою зборів Нечипоренко Н.К., а секретарем – Нечипоренко П.Н.

Питання Друге  порядку денного.

Слухали: Нечипоренко Н.К., який повідомив про припинення участі в ТзОВ «Рябий пес» та відповідно до п.4.10 та 4.12 Статуту Товариства запропонував Нечипоренко П.Н. та Товариству придбати належну йому частку у статутному капіталі ТзОВ «Рябий пес».

Відбулося обговорення даного питання

Голосували: „за” одноголосно.

Ухвалили:

 

Нечипоренко П.Н. не буде придбавати належної Нечипоренко Н.К. частки у статутному капіталі ТзОВ «Рябий пес».

 

ТзОВ «Рябий пес» не буде придбавати належної Нечипоренко Н.К. частки у статутному капіталі ТзОВ «Рябий пес».

 

Запропонувати Нечипоренко Н.К. продати належну йому частку у статутному капіталі ТзОВ «Рябий пес» третім особам.

Питання Третє  порядку денного.

Слухали: Нечипоренко П.Н., яка повідомила про припинення участі в ТзОВ «Рябий пес» та відповідно до п.4.10 та 4.12 Статуту Товариства запропонувала Нечипоренко Н.К. та Товариству придбати належну їй частку у статутному капіталі ТзОВ «Рябий пес».

Відбулося обговорення даного питання

Голосували: „за” одноголосно.

Ухвалили:

 

Нечипоренко Н.К. не буде придбавати належної Нечипоренко П.Н. частки у статутному капіталі ТзОВ «Рябий пес».

 

ТзОВ «Рябий пес» не буде придбавати належної Нечипоренко П.Н. частки у статутному капіталі ТзОВ «Рябий пес».

 

Запропонувати Нечипоренко П.Н. продати належну їй частку у статутному капіталі ТзОВ «Рябий пес» третім особам.

Голова загальних зборів учасників             _________________   Нечипоренко Н.К.

Секретар загальних зборів учасників       _________________   Нечипоренко П.Н.

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Державна реєстрація »
8 710 переглядів