Зразок відзиву в господарському спорі

Господарський суд Львівської області

вул.Личаківська, 128, м.Львів

по справі № 152/25/15

суддя Судонька П.А.

ВІДЗИВ

на позовну заяву

В позові Публічного акціонерного товариства «КБ «Покер Джаз» заявлено про заборгованість Відповідача в сумі 6000,00 грн., за послуги Зберігача згідно з Договором №121/06 від 29.12.2006 р. про ведення рахунку у цінних паперах та зберігання цінних паперів.

В п.3.2 вищевказаного договору йдеться про те, що Депонентом (Відповідачем), оплата за надані послуги ТОВ КБ «Покер Джаз» здійснюється на підставі наданого акту-рахунку.

З листопада 2009 року діяльність ЗАТ СК «Професійний захист», акції якої ми зберігали на рахунку в ТОВ КБ «Покер Джаз», було припинено з причини порушень діяльності страхової компанії, і починаючи з жовтня місяця 2009 року, наше підприємство не отримувало від Позивача жодного акту-рахунку, ніяким способом передачі, про що свідчить регулярна реєстрація вхідної документації Відповідача. Журнали реєстрації вхідної документації Відповідача за період з 01.10.2009 р. по 30.06.2011 р. можуть бути надані на огляд суду, в будь-який час.

Не зважаючи на те, що актів-рахунків за період з жовтня 2009 року по червень 2011 року нам не надавалось, лише тільки після отримання нами акту-рахунку від 31.07.2015 р. так звану суму боргу, (звертаємо увагу, що акт був наданий лише після подання позовної заяви, та відкриття провадження у справі) нами було сплачено 20.08.2015р. (копія документів про оплату додається), оскільки в усній телефонній розмові з представниками ТОВ КБ «Покер Джаз» в серпні 2015 року було домовлено, що після сплати суми в розмірі 600,00 грн., позовна заява ТОВ КБ «Покер Джаз» буде відкликана.

Цінні папери, що знаходяться в банку на зберіганні, втратили статус цінних паперів як таких, оскільки ЗАТ СК «Професійний захист» виключена з держреєстру фінансових установ. (Копія прінт-скріну з сайту державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг додається).

Відповідно до ст.257 ЦКУ – загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Відповідно до п.1.ч.2.ст.258 ЦКУ, позовна давність в один рік застосовується до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені).

Згідно ч.4. ст. 267 ЦКУ – сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Враховуючи вищенаведене, оскільки термін позовної давності минув, просимо суд відмовити Позивачеві у позові.

Додаток: копія документу про добровільну оплату суми основного боргу.

Директор                                          Ю.Б.Чайківський

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Претензійно-позовна робота »
4 085 переглядів