Допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам. Допомога на догляд

Соціальна допомога особам, які не мають права  на пенсію та інвалідам

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державна соціальна допомога на догляд призначається і виплачується:

громадянам України, які постійно проживають на території України;

іноземцям та особам без громадянства, які переселилися з інших держав на постійне проживання в Україну, та особам, що набули статусу біженця.

Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам (далі – соціальна допомога) мають особи, що одночасно відповідають таким умовам:

чоловіки, які досягли 63 років, та жінки – 58 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або визнані інвалідами в установленому порядку;

не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, та допомогу, що призначається відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”;

є малозабезпеченими особами.

Для призначення соціальної допомоги подаються такі документи:

заява за формою, затвердженою наказом Мінпраці;

декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи         кожного члена сім’ї) за останні шість місяців, що передують місяцю звернення;

копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);

копія посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне місце проживання;

довідка про склад сім’ї.

Соціальна допомога призначається з дня звернення за допомогою.

У разі коли звернення за соціальною допомогою відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення чоловіками 63 років, жінкам – 58 років або встановлення інвалідності, допомога призначається відповідно з дня досягнення чоловіками 63 років, жінками – 58 років або визнання МСЕК осіб інвалідами.

Соціальна допомога призначається довічно чоловікам, які досягли 63 років, і жінкам – 58 років, а інвалідам – на весь час інвалідності, встановленої МСЕК.

Соціальна допомога на догляд

Державна соціальна допомога на догляд  призначається:

1) інвалідам війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію по інвалідності відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб”:

I групи; II і III групи, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

2) особам, які належать до інвалідів війни відповідно до статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років (крім осіб, зазначених у підпункті 1 цього пункту):

I групи; II і III групи, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

3) особам, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб” і які є інвалідами I групи внаслідок причин, визначених у пункті “б” статті 16 зазначеного Закону, або одинокими пенсіонерами і за висновком лікарсько-консультативної комісії (далі – ЛКК) потребують постійного стороннього догляду;

4) одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів I групи);

5) малозабезпеченим інвалідам I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів, зазначених у підпунктах 1-3 цього пункту).

У разі виникнення в особи, яка має право на допомогу на догляд, кількох на це підстав допомога призначається за однією з підстав на її вибір.

Допомога на догляд не призначається інвалідам, яким відшкодовуються витрати на догляд відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

Особам, які одержують надбавку до пенсії на догляд, за бажанням замість зазначеної виплати може бути призначена допомога на догляд.

Компенсація по догляду  за інвалідом І групи та особою похилого (старші 80 років)

Розмір компенсації встановлено Постановою Кабінету Міністрів №832 від 26.07.1996 року в сумі 4,80 грн.

Залежно від розміру індексації розмір компенсації щомісяця змінюється.

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
2 870 переглядів