Претензія про не оплату товару

Директору

ТОВ «Гетьман Скандинавії»

п. Просяк А.В.

ПРЕТЕНЗІЯ

про оплату товару

В відповідності з договором  купівлі-продажу №  100  від 05.04.2010 р. Вами були отримані запчастини по накладних №№ 32594, 32599, 32757, 33280, 33566, 34911, 35124, 35126  на загальну суму 24133,34 грн.

У відповідності з п.4.1. даного договору оплата за отриманий товар має бути проведена не пізніше 3 –х банківських днів з моменту отримання товару.

Станом на 28.02.2011 р. оплата Вами  проведена не в повному обсязі, і згідно акту звірки від 20.02.2011 р. за Вами рахується дебіторська заборгованість в сумі 15414, 53 грн.

Гарантійним листом №3 від 12.01.2011 року Ви гарантували погашення заборгованості до 24.02.2011 р., однак Ви недотрималися поданих нам гарантій і не провели в повному обсязі проплату.

В відповідності з п 5.1. договору №  100  від 05.04.2010 р. за просрочку в оплаті товару Ваше підприємство зобов`язане оплатити пеню в розмірі 0,5 % від вартості товару за кожень день просрочки. Розмір пені на 28.02.2011 р. складає – 8442,75 грн., з розрахунку:

1) 7826,17 грн = 18414,53 грн*0,5%*85 днів (з 18.10.2010 по 15.02.2010 р.)

2) 616,58 грн = 15414,53 грн*0,5%*8 днів (з 17.02.2011 по 28.02.2011 р.)

3) 8442,75 грн =7826,17 грн + 616,58 грн.

На підставі вищевказаного, а також ст.ст. 525, 526, 530 Цивільного кодексу України, п.4.1. договору №  102  від 05.04.2010 р. просимо Вас негайно перерахувати на наш розрахунковий рахунок № 0123456 в ОД АКБ Укрсоцбанк, МФО 325019. код ЄДРПОУ 000000000, заборгованість в сумі – 23857,28 грн., з них 15414, 53 грн. основного боргу і 8442,75 грн. пені.

У випадку незадоволення даної претензії в встановлений термін керуючись ст.ст.1,2 Господарсько -процесуального кодексу України, ми залишаємо за собою право звернутись в Господарський суд з позовом про примусове стягнення з Вас дебіторської  заборгованості.  При цьому, у зв’язку із безспірністю позовних вимог, на Вас буде покладено додаткові витрати з відшкодування судових витрат.

Документи, необхідні для розгляду даної претензії, є у Вашому розпорядженні.

Директор                                                                       Н.К. Нечипоренко

Виконавець Пальто А.Р

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Претензійно-позовна робота »
6 825 переглядів