Заява про визнання права власності на частину квартири

Долинський районний суд Івано-Франківської області

77500, м. Долина, провулок Антоновича, 4

Заявники:          1.Галущак Іван Михайлович

77500,м. Долина, вул. Наливайка, буд.56, кв.5

2.Галущак Надія Антонівна

77500,м. Долина, вул. Наливайка, буд.56, кв.5

3.Галущак Сергій Іванович

77500,м. Долина, вул. Наливайка, буд.56, кв.5

Заінтересовані особи:         1.Долинська державна нотаріальна контора

77500, м. Долина, вул. Б.Хмельницького, 56

тел. (03477) 2-67-45

2. Долинська міська рада

77500, м. Долина, пр. Незалежності,5

тел. (03477) 2-70-30

3. Виробничий відділ №4, Івано-Франківського обласного бюро технічної інвентаризації

77500, м.Долина, вул.Грушевського 11

ЗАЯВА

про встановлення факту, що має юридичне значення

25 жовтня 1991 р. Виконавчим комітетом Долинської міської Ради народних депутатів було видано свідоцтво про право власності на квартиру №5, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м.Долина, вул.Наливайка, буд.56. Дане свідоцтво було зареєстроване в Івано-Франківському ОБТІ за №000/0 (копія свідоцтва та копія реєстраційної посвідки додаються).

Відповідно до даного свідоцтва, квартира №5, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м.Долина, вул.Наливайка, буд.56 належала на праві сумісної власності Галущаку Івану Михайловичу, та членам його сім’ї: Галущак Надії Антонівні, Галущак Андрієві Степановичу, Галущак Сергієві Івановичу.

Один із співвласників вищевказаної квартири – Галущак Андрій Степанович – помер 29 лютого 2010 року (копія свідоцтва про смерть додається).

Померлим не було видано заповіту. Спадкоємці померлого першої черги: дружина – Галущак Наталія Іванівна, донька – Галущак Ніна Андріївна, та мати – Галущак Анастасія Тимофіївна –спадщини померлого не прийняли, претензій до ¼ частки квартири №5 у домі №56 по вул.Наливайка у м.Долина не мають, та не заперечують проти видачі свідоцтва про право на спадщину за законом іншим спадкоємцям. Заяви Галущак Наталії Іванівни, Галущак Ніни Андріївни, та Галущак Анастасії Тимофіївни посвідчені 25 березня 2011 р. посадовою особою (секретарем Галайко П.А.) Подобовецької сільської ради Долинського району Івано-Франківської області та за реєстровані в реєстрі за №№, 01.02.03. (копії заяв додаються).

Відповідно до ч.2 ст.1258 ЦКУ «Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття».

Відповідно до ч.1.ст.1265 ЦКУ – у п’яту чергу право на спадкування за законом  мають  інші родичі спадкодавця.

Іншими родичами померлого є Заявник 1, Заявник 2 та Заявник 3, які є членами сім’ї померлого, а також є співвласниками квартири №5 в буд.56 по вул.Наливайка в м.Долина, які фактично прийняли спадщину,  безперервно проживають у вказаній квартирі (копія будинкової книги додається), та несуть витрати по її утриманню.

Заявники звернулися до Долинської державної нотаріальної контори із заявою про отримання спадщини, для отримання свідоцтва про право на спадщину. На своє звернення вони отримали усне пояснення державного нотаріуса про неможливість оформлення спадщини, оскільки у свідоцтві про право власності на житло не встановлено ідеальних часток співвласників квартири (так само, як й ідеальну частку спадкодавця), а відтак неможливо видати свідоцтво про право на спадщину, оскільки в останньому потрібно зазначити ідеальну частку, що переходить в спадщину.

Посадові особи Івано-Франківського обласного бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна при безпосередньому зверненні заявників для вирішення зазначеного питання пояснили, що зможуть визначити ідеальні частки тільки при наявності рішення суду, оскільки без такого до них можливе пред’явлення позову у разі оспорювання розміру часток у спільній сумісній власності.

Звернення до суду в порядку позовного провадження є неможливим для жодного із заявників, оскільки відсутній спір про право, так як кожен з них розуміє, що у відповідності до закону їхні частки є рівними й всі заявники з цим погоджуються підписуючи та подаючи цю заяву.

Вирішити дану ситуацію іншим чином, окрім звернення до суду у порядку окремого провадження не є можливим. Зокрема, укласти договір про поділ майна, що є у спільній сумісній власності з визначенням рівних часток кожному співвласнику неможливо, оскільки один з співвласників помер (не є суб’єктом цивільних правовідносин), а інші – спадкоємці – ще не прийняли «де-юре» спадщину.

Проведений аналіз норм матеріального та процесуального права показав, що:

1) спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю (ст. 368 ЦК України); співвласники майна (заявники по справі) мають право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній сумісній власності; у разі виділу частки із майна, що є у спільній сумісній власності, вважається, що частки кожного із співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними (ст. 357 ЦК України).

2) відсутність зазначення ідеальних часток у право установчих документах співвласників перешкоджає заявникам, здійснювати право розпорядження своєю власністю (ст. 317 ЦК України), та реалізувати право на спадкування.

3) відповідно до ст. 256 ЦПК України, у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти (окрім визначених в ч. 1 цієї статті), від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

4) відповідно до п. 1 постанови Пленуму ВС України № 5 від 31.03.95 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» в порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо згідно з законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян; чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення; встановлення факту не пов’язується з наступним вирішенням спору про право.

Враховуючи вищевказане та керуючись ст.ст. 357, 368, 370, 1223, 1265, 1274, 1278, 1296, 1297, 1299 ЦК України, ст.ст. 61, 213, 235, 256 ЦПК України, п. 1 постанови Пленуму ВС України № 5 від 31.03.95 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення»

ПРОСИМО:

1)      Визнати за Галущак Іваном Михайловичем право власності на 1/3 частину квартири №5 в будинку №56 по вул.Наливайка в м.Долина Івано-Франківської області.

2)      Визнати за Галущак Надією Антонівною право власності на 1/3 частину квартири №5 в будинку №56 по вул.Наливайка в м.Долина Івано-Франківської області.

3)      Визнати за Галущак Сергієм Івановичем право власності на 1/3 частину квартири №5 в будинку №56 по вул.Наливайка в м.Долина Івано-Франківської області.

ДОДАТКИ:

1. Копія свідоцтва про право власності на квартиру №5 в буд.№56 по вул.Наливайка у м.Долина.

2. Копія посвідки бюро технічної інвентаризації.

3. Копія будинкової книги.

4. Копія свідоцтва про смерть Галущак Андрія Степановича.

5. Копія заяви Галущак Наталії Іванівни.

6. Копія заяви Галущак Ніни Андріївни.

7. Копія заяви Галущак Анастасії Тимофіївни.

8. Оригінал квитанції про сплату державного мита.

9. Оригінал квитанції про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

10. Три примірники заяви з додатками для заінтересованих осіб.

______________ 2011 р.                                                     І.М.Галущак

______________ 2011 р.                                                     Н.А.Галущак

______________ 2011 р.                                                     С.І.Галущак

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Спадкування »
5 767 переглядів