Акт приймання покрівлі

АКТ
приймання покрівлі
_____________________________________________
_____________________________________________
(найменування і адреса об’єкту)
м. Коломия
«____» ______________ 20___р
 ПРЕДСТАВНИКИ:
(вказати організацію, посаду, П.І.Б., тел.)
Субпідрядних (монтажних) організацій:
_________________________________
Генерального підрядника:

_________________________________

Технічного нагляду Замовника:
_________________________________
Авторського нагляду:
__________________________________
Експлуатаційної організації:

__________________________________

Провела огляд і перевірку якості робіт по влаштуванню покрівлі :
__________________________
(назва   будівлі)
виконаних:_________________________________
(найменування будівельно-монтажної організації)
за адресою:_______________________________
(район забудови, квартал, вулиця, №№ будинку, корпус)
і склала цей акт про нижченаведене:
1. Покрівля виконана відповідно до креслень:

____________________________________________

(№ проекту, проектна організація, ліцензія № )
2. При влаштуванні покрівлі застосовувалися матеріали:
___________________________________
(найменування і марка покрівельних матеріалів, паспорта, сертифікати )
3. При прийманні розглянуті наступні документи:
     –     виконавчі креслення;
     –     загальний журнал робіт;
     –     виконавчі схеми геодезичної перевірки;
     –     акти приймання основи, килима, захисного шару
і інші акти проміжного приймання на приховані роботи;
   –     паспорти і сертифікати на матеріали, деталі і вироби.
4. Дата початку робіт:   «___»______20___р.
   дата закінчення робіт: «___»______20___р.
 РІШЕННЯ КОМІСІЇ:
Роботи виконані відповідно до проекту, стандартів,
будівельних норм і правил.

 ПРЕДСТАВНИКИ:

Субпідрядних (монтажних) організацій:
___________________________________
 Генерального підрядника: ___________________________________
 Технічного нагляду Замовника: ___________________________________
(підпис, печатка)
Авторського нагляду: ___________________________________
 Експлуатаційної організації: ___________________________________
(підпис, печатка)
Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
2 340 переглядів