Відповідь організації колективного управління авторськими та суміжніми правами на претензію по використанню музики

Генеральному директору ПО «Організація колективного управління авторськими та суміжніми правами»

п. Абвгд Ж.З.

20 листопада 2014 р. нами отримано від Вас лист-претензію, відповідно до змісту якої, 10 жовтня 2014 р. в нашому закладі ресторанного господарства «У Чайка» за адресою: с.Боднарівка, вул.Персенківська,15, уповноваженим представником Організації колективного управління авторськими та суміжніми правами було здійснено контрольне прослуховування музичних творів, які використовуються для фонового озвучення приміщення, визначення цих музичних творів і їх фіксація, про що складений відповідний акт.

Ви стверджуєте, що підставою для звернення до нас стало порушення нами майнових прав авторського та суміжніх прав на ряд музичних творів, у зв’язку з їх публічним відтворенням при здійсненні підприємницької діяльності, що підтверджується актом перевірки від 10 жовтня 2014 р.

Просимо зважити на той момент, що 10 жовтня 2014 р. до нас ніхто не звертався з вимогою чи проханням про надання можливості здійснити фіксацію музики, що ніби-то використовується нами в приміщенні ресторану. Жодних Ваших представників в приміщенні нашого закладу не було, жодних актів не складалося, та про наявність такого нам стало відомо з Вашого листа.

Якщо Ваша вимога базується на якомусь не відомому нам акті, то однозначно, що такий акт складений односторонньо і не підписано нашою стороною, а тому він не є належним доказом ніби-то вчиненого нами правопорушення. Такого акту не має в нашому розпорядженні, тому ми навіть позбавлені прав його оскаржити.

Оскільки ваш уповноважений представник не повідомив, що ним проводиться фіксація, якщо така дійсно проводилася, ми не мали можливості надати докази про укладення нами угод, які дозволяють публічне виконання зазначених музичних творів у власній господарській діяльності зі сплатою авторської винагороди.

Однак, чинне законодавство України не надає повноважень ні державним інспекторам з питань інтелектуальної власності ДСІВУ України, ні іншим приватним особам ( а наскільки ми розуміємо Ваш ніби-то представник якщо і був в нашому закладі – то перебував як проста фізична особа) проводити перевірки законності використання музики суб’єктами господарювання.

Відповідно до правового статусу, ПО “ОКУАСП” є неприбутковим господарюючим суб’єктом, і навіть не зважаючи на те, що має свідоцтво організації колективного управління правами авторів – не є ні контролюючим, ні правоохоронним органом з одного боку, ні особою, якій належать права інтелектуальної власності (авторські та суміжні права ), – з іншого.

Також в нас є підозри вважати, що Ваш ніби-то представник ймовірно здійснював фото-відеозйомку в приміщенні нашого ресторану на якій зафіксовані відвідувачі закладу, чим порушив ст. 32 Конституції України : «Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди», ч.1.ст. 307.Цивільного кодексу України «Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою». Через це в ряду осіб є підстави для подання відповідних заяв в правоохоронні органи на дії вашої представника.

Відповідно до п. “а” ст. 50 Закону України “Про авторське право і суміжні права” порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для судового захисту, є вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 цього Закону, та їх майнові права, визначені статтями 15, 39, 40 і 41 цього Закону, з урахуванням передбачених статтями 21 – 25, 42 і 43 цього Закону обмежень майнових прав.

Згідно ч. 1 ст. 31 Закону України “Про авторське право і суміжні права”, автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права, зазначені у статті 15 цього Закону, будь-якій іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором.

Частиною 1 статті 32 Закону України “Про авторське право і суміжні права” передбачено, що автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору. Використання твору будь-якою особою допускається виключно на основі авторського договору, за винятком випадків, передбачених статтями 21 – 25 цього Закону.

У частині третій статті 48 Закону зазначено, що повноваження на колективне управління майновими правами передаються організаціям колективного управління авторами та іншими суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав на основі договорів, укладених у письмовій формі.

Отже просимо підтвердити обсяг повноважень Вашої організації згідно з договорами, укладеними з суб’єктами авторського права чи суміжного права.

Відповідно до п.п. «г» ч.2.ст 52 закону, лише суд має право постановити рішення чи ухвалу про виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат. ОКУ таким правом не наділена.

Натомість, відповідно до статті 49 Закону України “Про авторське право і суміжні права”, організації колективного управління повинні виконувати від імені суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень, зокрема такі функції: збирати, розподіляти і виплачувати зібрану винагороду за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав суб’єктам авторського права і (або) суміжних прав, правами яких вони управляють, а також іншим суб’єктам прав відповідно до цього Закону; вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством, необхідні для захисту прав, управління якими здійснює організація, в тому числі звертатися до суду за захистом прав суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідно до статутних повноважень та доручення цих суб’єктів. Тобто, законом не передбачено права ОКУ тобто Вашого права – проводити перевірки-фіксації, встановлювати суму боргу, як наприклад в вашому листі-претензії.

Згідно з підпунктом «г» ч.1.ст. 49 цього ж Закону організації колективного управління повинні виконувати від імені суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень, зокрема, таку функцію: звертатися до суду за захистом прав суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідно до статутних повноважень та доручення цих суб’єктів.

Вами не надано документів що підтверджують наявність доручення від суб’єктів авторського і суміжніх прав звертатися від їх імені з претензіями до нас, та з позовами в суд, та стягувати будь-які кошти саме на свій розрахунковий рахунок, а не на розрахункові рахунки цих суб’єктів.

Також, на своєму веб-сайті Ви розмістили інформацію, що ПО «ОКУАСП» самостійно збором винагороди авторів не займається: дану функцію замість неї виконує інша організація – УЛАСП. Ця інформація автоматично спростовує Ваше право вимоги до нас.Отже, знову ж таки, Ви зобов’язані належно підтвердити саме право ПО «ОКУАСП» виставляти вимоги та збирати винагороди чи компенсації.

Відповідно до положень ст.6 Господарського процесуального кодексу України, «Підприємства та організації, чиї права і законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав та інтересів звертаються до нього з письмовою претензією. У претензії зазначаються д) перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів. Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватись до претензії із зазначенням про це у претензії.

Звертаємо Вашу увагу, що до даної претензії не було надано документів що підтверджують Ваші вимоги, в свою чергу в нашому розпорядженні таких документів теж немає.

Зокрема, в підтвердження Ваших вимог Ви зобов’язані надати копії:

  1. Документів що підтверджують правовий статус ПО «Організація колективного управління авторськими та суміжніми правами» як організації колективного управління.
  2. Документів що підтверджують повноваження генерального директора Абвгд Ж.З.
  3. Документів щодо передачі Вам майнових прав зі сторони суб’єктів авторського та суміжного права, що в свою чергу підтверджує виникнення повноважень на управління такими правами, в тому числі і право на стягнення компенсації, в даному випадку з нас, за ніби-то порушення майнових авторських прав на підставі ст. 52 Закону України “Про авторське право і суміжні права”.
  4. Акту від 10 жовтня 2014 р. про фіксацію використовуваних музичних творів в приміщенні закладу ресторанного господарства «У Чайка» за вказаною вище адресою.
  5. Доказів, що послуги громадського харчування та відтворення музики, у вказаному ресторані надавались саме нами, особою, якій ви направили лист-претензію.

Для продовження розгляду Вашої претензії просимо терміново надати нам вищевказані документи.

Ст.45 закону визначає, що суб’єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами: а) особисто; б) через свого повіреного; в) через організацію колективного управління. Жодних виключень чи обмежень не має. Тобто, власник може управляти своїми правами одночасно всіма 3 вищевказаними способами. Тому навіть якщо Ви і маєте якесь право на управління музичними творами стосовно яких виставлена претензія, це не позбавляє нас права такі твори використовувати при умові оплати винагороди за їх використання власникам авторських та (або) суміжніх прав.Зауважте, що якщо ми відтворюємо музичні твори у свої діяльності, – то маємо укладений договір на право використання музичних творів в своїй діяльності, і за відтворення всіх музичних творів які ми використовуємо – вчасно та належним чином сплачується винагорода власникам авторських та (або) суміжніх прав. Однак, копії такого договору Вам не надамо та інформацію про контрагента повідомляти не будемо до того моменту, поки ви не підтвердите правомірність своїх вимог.Директор ТОВ «У Чайка»                                      Ю.Б.Чай

 

avtor Володимир Цілінський
Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Претензійно-позовна робота »
2 808 переглядів