Державна компенсації особам, що надають соціальні послуги

Непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), призначається щомісячна компенсаційна виплата (далі – компенсація).

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

Компенсація не виплачується фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким відшкодовуються витрати на надання послуг по догляду відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про психіатричну допомогу”, “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. № 832 “Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян” (ЗП України, 1996 р., № 15, ст. 407; Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 814), та у разі надання фізичною особою соціальних послуг на платній основі.

Компенсація призначається і виплачується органом праці та соціального захисту населення за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з документами,

Документи які подаються для призначення компенсації:

непрацюючою фізичною особою, яка надає послуги:

–                     заява про згоду надавати соціальні послуги;

–                     паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

–                     висновок лікарсько-консультативної комісії про

те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати послуги;

–                     копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки – письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів;

особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною)

–                     заява про необхідність надання соціальних  послуг

–                     паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

–                     копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом).

–                     висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність сторонього догляду та нездатність особи до самообслуговування;

законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

–                     заява про необхідність надання соціальних послуг;

–                     копія свідоцтва про народження;

–                     висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність до самообслуговуванняю

Суми компенсації, не одержані своєчасно фізичною особою, яка надає соціальні послуги, виплачуються за минулий час, але не більш як за 12 місяців, що передують зверненню за їх одержанням.

Фізичні особи, які одержують компенсацію, зобов’язані повідомити органи праці та соціального захисту населення, що призначають ці виплати, про обставини, які можуть вплинути на умови їх призначення*. У разі виявлення таких обставин виплата компенсації припиняється з дня, що настає за днем виникнення таких обставин. У разі одержання у зв’язку з цим зайвих сум компенсації одержувачі повинні відшкодувати органам праці та соціального захисту населення надміру виплачені суми.

Розміри компенсації  фізичним  особам,  які надають соціальні послуги .

Працездатні Грн.
Інвалідам I групи 195,15
Інвалідам II групи, громадянам  похилого віку та дітям-інвалідам 130,10
Інвалідам III групи та хворим 91,07
Не працездатні Грн.
Інвалідам I групи 152,10
Інвалідам II групи, громадянам  похилого віку та дітям-інвалідам 101,40
Інвалідам III групи та хворим 70,98
Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
2 811 переглядів