Договір про заміну боржника (уступлення права вимоги)

ДОГОВІР

про заміну боржника (уступлення права вимоги)

с.Личаків                                                                  «___» ____________ 2011 р.

Сторони договору:

ЖЕК №666, надалі — «Кредитор», в особі директора Фудзіяма Г.Р. що діє на підставі Статуту,

Фізична особа Барселонець П.А., надалі — «Боржник», що діє на підставі Цивільного кодексу України,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рябий пес», надалі — «Підприємство», в особі директора Нечипоренко Н.К., що діє на підставі Статуту, уклали цей договір з додержанням вимог ст. 520—523 Цивільного кодексу України, на таких умовах:

1. Предмет договору

1.1.   Боржник передає, а Підприємство бере на себе зобов’язання щодо сплати боргу в розмірі 10 000,00 (десять тисяч) грн. (станом на 01.04.2011 р.), що виник за теплопостачання, на підставі договору № 0123 від 01.01.2007 р., укладеного між Кредитором та Боржником.

1.2.   Кредитор дає згоду на заміну боржника за договором, зазначеним у ст. 1.1 цього договору.

2. Зобов’язання сторін

2.1.   Підприємство набуває з дня укладення цього договору всіх прав Боржника перед Кредитором за договором № 0123 від 01.01.2007 р.

2.2.   Підприємство у термін до 31.12.2012 р. перераховує на рахунок Кредитора суму, зазначену у ст. 1.1, і таким чином виконує зобов’язання Боржника перед Кредитором.

2.3.   Кредитор зобов’язаний прийняти виконання за розрахунками згідно з договором, зазначеним у ст. 1.1.

2.4.   Підприємство набуває з дня укладення цього договору всіх прав Кредитора стосовно Боржника за договором № 0123 від 01.01.2007 р.

2.5.   Боржник, який є працівником Підприємства, надає згоду на списання боргу Підприємстом за рахунок заробітньої плати. В разі, якщо на день бажаного звільнення з роботи за Боржником рахується несплачений борг перед Підприємством, Боржник на вибір Підприємства або здійснює компенсацію боргу в термін обумовлений сторонами, або продовжує роботу на Підприємстві до моменту повної сплати боргу.

3. Відповідальність сторін

3.1.   Невиконання зобов’язань за цим договором дає право на стягнення з винної сторони всіх завданих цим невиконанням збитків.

3.2.   За порушення терміну перерахування грошових коштів за зобов’язаннями Підприємства воно сплачує Кредитору пеню у розмірі однієї облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за весь термін прострочення виконання.

4. Дія договору, інші умови

4.1.   Договір набирає чинності з дня його укладення і діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.

4.2.   Договір не може припинятися або змінюватися жодною зі сторін без письмової згоди Кредитора.

4.3.   Договір укладений українською мовою, на одному аркуші, в трьох примірниках- по одному для кожної із сторін.

4.4.   В питаннях не врегульованих даним договором діють норми чинного законодавства України.

5. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін:

Кредитор Боржник Підприємство

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
6 770 переглядів