Договір про реструктуризацію заборгованості

ДОГОВІР

про реструктуризацію заборгованості

с.Клепарів                                                                                         18 березня 2011 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Рябий пес”, в особі Директора ___________, який діє на підставі Статуту, надалі “Товариство”, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю “Коні”, в особі Директора ___________, який діє на підставі Статуту, надалі “Боржник”, з другого боку, уклали цей договір про нижченаведене.

1. Предмет договору

1.1. Товариство надає Боржникові розстрочку у погашенні заборгованості із сплати _________, що утворилася станом на 18.03.2011 р., на суму _______

на термін з 18 березня 2011 р. до 17 квітня 2011 р.

2.Права та обов’язки сторін

2.1. Товариство зобов’язується  у разі дострокового погашення боргу приймати рішення про дострокове припинення дії договору.

2.2. Товариство має право приймати рішення про дострокове розірвання договору про реструктуризацію у разі дострокового погашення реструктуризованої заборгованості.

2.3. Боржник зобов’язується забезпечити своєчасне погашення боргу згідно з умовами, визначеними договором.

2.4. Боржник має право  достроково погасити борг в повному обсязі.

3.Відповідальність сторін

3.1. У разі несвоєчасного внесення плати за договором Боржнику нараховується пеня в розмірі 0,5 відсотка від суми що підлягає до оплати, яка нараховується закожний день прострочення, але не більше ніж 100 відсотків загальної суми боргу.

4.Інші умови

4.1. Договір набирає чинності з моменту укладення, і діє до 17 квітня 2011 р.

4.2. Договір складено у двох примірниках (по одному примірнику для кожної сторони), що мають однакову юридичну силу.

4.3. Зміни до договору можуть бути внесені лише за згодою сторін.

4.4. Дія договору може бути припинена згідно із чинним законодавством України.

5. Реквізити сторін

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
13 295 переглядів