Допомога дітям-інвалідам. Надбавка за догляд за дітьми-інвалідами

Соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Державна соціальна допомога призначається і виплачується:

громадянам України, які постійно проживають на території України;

іноземним громадянам та особам без громадянства, які переселилися з інших держав на постійне проживання в Україну, та особам, які набули статусу біженців.

Право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства та діти-інваліди віком до 18 років.

Для призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджена наказом Мінпраці;

паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

оригінал та копія свідоцтва про народження дитини-інваліда;

довідка з місця навчання із зазначенням факту перебування на повному державному утриманні;

довідка про місце проживання інваліда з дитинства або дитини- інваліда чи копія паспорта інваліда з дитинства чи дитини інваліда  з відомостями про постійне місце проживання;

довідка про місце проживання законного представника, піклувальника,  який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про постійне місце прживання;

Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання

Державна соціальна допомога призначається з дня звернення за її призначенням.

Якщо дитина-інвалід, на яку виплачувалася державна соціальна допомога, по досягненні 18-річного віку визнана інвалідом з дитинства, виплата допомоги продовжується у новому розмірі за його заявою (недієздатним – за заявою опікуна).

Інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, на пенсію та на державну соціальну допомогу згідно із Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, призначається за вибором інвалідів з дитинства (законних представників інвалідів з дитинства, визнаних недієздатними, та дітей-інвалідів) державна соціальна допомога відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” або пенсія чи державна соціальна допомога згідно із Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”. При цьому, якщо інвалід з дитинства або дитина-інвалід має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, ці виплати призначаються одночасно.

До державної соціальної допомоги призначається також надбавка на догляд:

за інвалідами з дитинства І групи;

за одинокими інвалідами з дитинства II і III групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду;

за дітьми-інвалідами.

Надбавка на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з непрацюючих батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною- інвалідом.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одному з непрацюючих батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом подаються:

заява про призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом;

довідка про склад сім”ї із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, родинних стосунків членів сім”ї;

копія трудової книжки;

довідка з центру зайнятості, про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна;

довідка державного реєстратора про проведення (відсутність) державної реєстрації особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації особи;

довідка органу державної податкової служби про доходи за останній звітний період (рік);

довідка про спільне проживання дитини-інваліда з одним з батьків, усиновлювачем, опікуном, піклувальником;

довідка з місця навчання дитини;

рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною-інвалідом (для опікунів і піклувальників дітей-інвалідів).

довідка, що заявник не працює.

Надбавка на догляд призначається з дня звернення за її призначенням.

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається особі, яка не працює, не вчиться (окрім заочної форми навчання), не служить, не займає виборну посаду і яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом, на яку призначена державна соціальна допомога.

Одиноким матерям (одиноким батькам) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається незалежно від факту роботи.

Надбавка на догляд призначається особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона знаходиться у відпустці, у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду за умови фактичного догляду за нею.

Особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, додатково подають довідку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу, в якій зазначено, що дитина-інвалід потребує домашнього догляду.

У разі працевлаштування особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом (крім одиноких матерів та одиноких батьків), виплата надбавки на догляд припиняється.

У разі якщо фізична особа зареєстрована як підприємець, довідка про доходи за останній звітній період (рік) органу державної податкової служби про відсутність доходів від зайняття підприємницькою діяльністю надається щоквартально. У разі її неподання виплата надбавки на догляд за дитиною-інвалідом припиняється.

Розміри державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Державна соціальна допомога Грн.
інвалідам з дитинства І групи  підгрупи А з надбавкою на догляд 1774,5
інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд 1521,0
інвалідам з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства                 ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд 1014,0
інвалідам з дитинства ІІІ групи,  одиноким інвалідам з дитинства               ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд 1014,0
на дітей-інвалідів 1014,0
на дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд 1811,8
на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд 1260,8
на дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 2082,8
на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 1396,3
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою 1064,7
на дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років з надбавкою на догляд 2166,7
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років з надбавкою на догляд 1615,7
на дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 2437,7
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 1751,2

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
21 928 переглядів
2 комментариев
  1. мині можи веходити мало забеспечина так як умении є детина на групі

  2. У моє сестри двоє дітей інвалідів ,вона пенсіонерка її чоловік отримував допомогу по догляду за одним сином а за іншим отримувала сестра . Але недавно у неї забрали допомогу за доглядом за другим сином зсилаючись на те що вона має пенсію по зору і не може доглядати дитину інваліда. Напишіть будь ласка чи законно забрали у сестри допомогу за доглядом якщо вона його фактично здійснює

Comments are closed.