Що робити коли прийшли пожежники

 

Початок перевірки

1. Підготувати посадовій особі, що прийшла з Держслужби з надзвичайних ситуацій робоче місце – для роботи з документами і бесід зі співробітниками підприємства. Провести туди перевіряючого.

Слід враховувати, що співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій звичайно не засиджуються на місці, а пересуваються по підприємству. Тому не завжди виникає необхідність в окремому приміщенні. Якщо ж перевіряючий висловлює бажання посидіти над перевіркою відповідних документів, то рекомендується спеціально відвести для цих цілей окреме приміщення – кімнату для переговорів – з мінімумом меблів (кілька стільців і стіл), достатнім освітленням і прийнятним температурним режимом, але без телефону. У кімнаті для переговорів повинна панувати робоча атмосфера, що не схиляє до довгих посиденьок, однак і не створює явно відчутного дискомфорту. Аскетизм, але без незручності.

 

2. Погодити з посадовою особою Держслужби з надзвичайних ситуацій режим проведення перевірки на підприємстві: яка її тривалість, з якого і до якого часу протягом робочого дня перебуватиме на підприємстві перевіряючий. Проінформувати його про режим робочого часу, встановлений на підприємстві.

На невеликих підприємствах перевірка часто триває від кількох десятків хвилин до кількох годин максимум. Більше ніж один день перевіряючі можуть займатися великими підприємствами з великою кількістю приміщень (виробничих, складських тощо), що об’єктивно потребують тривалого часу на ознайомлення. Тому вказана рекомендація має значення далеко не у всіх випадках.

Планові та позапланові перевірки повинні здійснюватися в робочий час об’єкта перевірки, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку або внутрішнього розпорядку роботи (п.2.7. Порядку проведення перевірок).

 

3. Визначити і представити перевіряючому особу, відповідальну за його супроводження під час перевірочних дій.

Забезпечити тих, що прийшли з Держслужби з надзвичайних ситуацій свого роду “куратором” – передусім в інтересах самого підприємства. Супроводжуючим повинен бути його співробітник, раніше призначений наказом відповідальним за протипожежний стан об’єкта. Вибраний співробітник має бути компетентним, по-перше, в питаннях, які стосуються сфери перевірки, по-друге, щодо тактики взаємодії з перевіряючими. У спілкуванні з представниками контролюючого органу дуже важливо правильно оцінити ситуацію і зорієнтуватися в ній, зуміти додержати єдину оборонну політику підприємства, дати перевіряючим компетентні відповіді і пояснення, правильно відреагувати на їхні дії, відвернути або розв’язати всілякі конфліктні ситуації. За необхідності таку роль може взяти на себе і сам керівник підприємства (керівник відокремленого підрозділу). Не виключена і можливість виникнення потреби відразу в кількох “кураторах”.

За наявності будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або користуванні суб’єктів господарювання та здаються в оренду, повинна забезпечуватися присутність під час перевірки орендарів або їх уповноважених представників (п.2.8.2. Порядку проведення перевірок).

 

Під час перевірки

4. Супроводжувати перевіряючого по всій території підприємства, давати всі необхідні пояснення і надавати всі запитувані документи, що стосуються предмета перевірки.

Спектр документів, що запитуються представниками Держслужби з надзвичайних ситуацій досить широкий: від Журналу реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки до сертифікатів, які підтверджують відповідність різних предметів (наприклад, обробних матеріалів) вимогам пожежної безпеки.

 

Завершення перевірки і після неї (кінець – ділу вінець)

5. Уважно ознайомитися з актом перевірки, а також приписом, якщо він складається інспектором безпосередньо під час проведення перевірки. Підписуючине забути вказати пункти, з якими не згодні (коли такі є), зробити письмові зауваження.

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
2 994 переглядів