Допомога одинокій матері

Відповідно до ст. 3 Закону “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, одиноким матерям надається такий вид державної допомоги, як допомога на дітей одиноким матерям. Законодавче визначення одинокої матері дано в п. 5 ч. 13 ст. 10 Закону “Про відпустки”: це мати, яка виховує дитину без батька. Визначення терміну “одинока мати” застосовується лише для надання пільг і гарантій, встановлених трудовим законодавством щодо відпусток.
Згідно ж ст. 18-1 Закону “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, право на допомогу на дітей мають одинокі матері, які не перебувають у шлюбі, одинокі усиновителі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини. До одиноким матерям також відносяться вдови, жінки, які виховують дитину без батька. До останніх відносяться розлучені жінки, які виховують дітей самостійно, навіть якщо вони отримують аліменти. Самотньою матір’ю вважається і жінка, яка вийшла заміж, але її новий чоловік дитини не всиновив.
Допомога на дітей, зокрема, одиноким матерям, які мають дітей у віці до 18 років, надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Зазначена допомога призначається на кожну дитину незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги і в разі, якщо батько визнаний не беруть участі у вихованні дитини. Допомога на дітей одиноким матерям не призначається у разі перебування дитини на повному державному забезпеченні.
Як отримати допомогу
Згідно з абз. 2 п. Порядку 34? 1751, середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги на підставі довідки про доходи і декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.
До складу сім’ї особи, яка звертається за призначенням вищевказаного допомоги, включаються чоловік (дружина), рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти у віці до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I- IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками, непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.
Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям в соцзабез подаються такі документи: 1) заява про призначення допомоги; 2) довідка з РАЦСу про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька дитини, 3) копія свідоцтва про народження дитини, 4) довідка про проживання дитини з матір’ю, видана за місцем проживання сім’ї. Останній документ можна отримати, звернувшись в соцзабез, щоб ті здійснили обстеження сім’ї за місцем проживання і склали акт із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю.Якщо дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному забезпеченні, замість довідки про проживання дитини з матір’ю подається довідка з місця проживання матері та довідка з місця проживання (навчання) дитини.
Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку. Або максимум до 23 років, якщо дитина вчиться на денній формі навчання. Виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється протягом шести календарних місяців.Якщо особа, якій призначена допомога, після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі.
Допомога на дітей одиноким матерям призначається соцзабезом за місцем їх проживання, але може призначатися і за місцем їх фактичного проживання за умови надання довідки про неотримання вказаної допомоги в соцзабезі за місцем реєстрації.

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
2 727 переглядів
1 комментарий
  1. Скажіть будь -ласка я як мати одинока,працюю на роботі,положено мені допомога одинокої??сама виховую сина 3,5рочки,в шлюбі неперебуваю,проживаю разом з батьками пенсіонерами,коли я звернулася по допомогу мені двіччі було відмовлено

Comments are closed.