Порядок контролю за використанням матеріалів на будівництві

Відповідно до законодавства на об’єктах будівництва здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль та авторський і технічний нагляд.

Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється Держархбудінспекцією України за територіальним принципом у порядку проведення планових та позапланових перевірок. При цьому до планів перевірок включаються об’єкти будівництва ІІІ, ІVта V категорій складності, які перевіряються планово не частіше одного разу на півроку.

Виконуючи завдання Президента України Януковича В.Ф. щодо зменшення тиску контролюючих органів, Держархбудінспекцією України поступово зменшується кількість планових контрольних заходів у сфері містобудівної діяльності, а також здійснюються заходи щодо усунення дублювання контрольних і наглядових функцій.

При цьому слід врахувати таке:

  • відповідно до Порядку здійснення технічного та авторського нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, та згідно з вимогами ДБН А.2.2-4-2003 «Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд» авторський нагляд проектних організацій за будівництвом об’єктів будівництва незалежно від форм власності замовника (інвестора) повинен здійснюватися протягом всього періоду будівництва з метою забезпечення відповідності технологічних, архітектурно-будівельних та інших технічних рішень об’єктів будівництва рішенням, що передбачені в затверджених проектах;
  • згідно із п. 4.1.3 ДБН А.2.2-4-2003 проектна організація, що здійснює авторський нагляд, наділена правом давати вказівки щодо припинення виконання підрядником окремих видів робіт, що виконуються з порушеннями проектних рішень та будівельних норм, і письмово повідомляти замовника і відповідну інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю;
  • особи, що здійснюють технічний нагляд, проводять перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовується під час будівництва об’єкта, зокрема технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань та відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;
  • особи, що здійснюють технічний нагляд, повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів та проводять перевірку виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду.

Таким чином, переважну більшість контрольно-наглядових функцій виконують сертифіковані спеціалісти – інженери технічного нагляду, які несуть повну відповідальність як перед замовником, так і перед контролюючими органами.

Це особливо важливо в умовах прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва за декларативним принципом. Частка таких об’єктів становить 99 відсотків.

За таких умов контроль застосування будматеріалів під час будівництва можливий лише за умови належного проведення авторського і технічного нагляду. Тому під час перевірки об’єктів будівництва інспекціями держархбудконтролю у першочерговому порядку перевіряється дотримання порядку здійснення авторського і технічного нагляду, як визначальної умови забезпечення необхідної якості будівництва.

http://www.dabi.gov.ua

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
1 905 переглядів