Порядок отримання дозволу на імміграцію в Україну

Дозвіл на імміграцію, що надається в межах квоти імміграції, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України можуть отримати наступні категорії іммігрантів:

 1. діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;
 2. висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;
 3. особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстровану у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 4. особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;
 5. особи, які раніше перебували в громадянстві України;
 6. батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти;
 7. особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня надання їм статусу біженців в Україні чи притулку в Україні, а також їхні батьки, чоловіки (дружини) та неповнолітні діти, які проживають разом з ними;
 8. особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції надається:

 1. одному з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітям і батькам громадян України;
 2. особам, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;
 3. особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;
 4. особам, імміграція яких становить державний інтерес для України;
 5. закордонним українцям, подружжям закордонних українців, їх дітям у разі їх спільного в’їзду та перебування на території України.

Для отримання послуги необхідно:

 • Зібрати необхідні документи;
 • Звернутись до дипломатичних представництв чи консульських установ України за кордоном за місцем постійного проживання;
 • Особам, які перебувають в Україні на законних підставах – до територіальних підрозділів ДМС України за місцем проживання;
 • Подати заяву разом з паспортом та необхідними документами;
 • Отримати дозвіл на імміграцію за місцем подачі документів;

Вартість послуги становить 179.74 грн. Пільг по оплаті держмита не передбачено.

Подача заяви здійснюється:

 • Особисто;
 • За наявністю поважних причин поштою або іншою особою (посвідченою нотаріально).
  При цьому заявник повинен особисто звернутись до територіального підрозділу ДМС України хоч би один раз;
 • За неповнолітніх, недієздатних осіб подають їх законні представники.

Необхідні документи:

 • Заява про надання дозволу на імміграцію;
 • Три фотокартки;
 • Копія документа що посвідчує особу;
 • Документ про місце проживання особи;
 • Відомості про склад сім’ї, копія свідоцтва про шлюб (якщо особа, яка подає заяву, перебуває у шлюбі);
 • Документ про те, що особа не є хворою на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманією або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я;
 • Довідка, видана компетентним органом держави попереднього проживання або її дипломатичною установою в Україні про відсутність судимості;
 • Документи, визначені Законом України “Про імміграцію” відповідно до категорії іммігрантів.

Термін розгляду заяви не перевищує одного року з дня подання заяви

Результатом отримання послуги є Дозвіл на імміграцію в Україну, який дійсний протягом року з дня його видачі.

Підставами для відмови у наданні дозволу на імміграцію є:

 1. особам, засудженим до позбавлення волі  на строк більше одного року за вчинення діяння, що відповідно до законів України визнається злочином, якщо судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;
 2. особам, які вчинили злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людяності та людства, як їх визначено в міжнародному праві, або розшукуються у зв’язку із вчиненням діяння, що відповідно до законів України визнається тяжким злочином, або проти яких порушено кримінальну справу, якщо попереднє слідство за нею не закінчено;
 3. особам, хворим на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я;
 4. особам, які в заявах про надання дозволу на імміграцію зазначили свідомо неправдиві відомості чи подали підроблені документи;
 5. особам, яким на підставі закону заборонено в’їзд на територію України;
 6. в інших випадках, передбачених законами України.

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
2 268 переглядів