Порядок виплати державної допомоги особам, що переселилися з районів АТО, або продовжують там проживати

Мінсоцполітики України відлагоджено процедуру призначення та продовження виплат державних соціальних допомог за фактичним місцем проживання чи перебування особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції:

а) щомісячної адресної допомоги , для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг,

б) інвалідам з дитинства,

в) дітям-інвалідам,

г) малозабезпеченим сім’ям,

д) сім’ям з дітьми.

Допомоги призначаються органами соціального захисту населення за фактичним місцем проживання (перебування) переміщених осіб після взяття їх на облік як осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

1.Для осіб, які вперше звертаються за призначенням різних видів допомог надаються документи відповідно до норм чинного законодавства. З повним переліком необхідних документів для різних видів державних соціальних допомог можна ознайомитися в органах соціального захисту населення.

2.Особи, які звертаються до органів соціального захисту населення за продовженням виплати допомог надають (за наявності):

  • паспорт;
  • довідку про присвоєння ІПН.

Органи соціального захисту населення продовжують виплату допомоги за електронною особовою справою.

3.Соціальні виплати здійснюються тим особам, які переміщені на контрольовану територію та взяті на облік відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509.

4.У разі неможливості подання одержувачем документів про доходи та майновий стан своєї сім’ї, при зверненні за призначенням соціальної допомоги, яка надається із врахуванням сукупного доходу сім’ї, одержувачі особисто вносять зазначені дані до Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів державних соціальних допомог.

Взірець заяви про взяття на облік особи, яка переміщеється з тимчасово окупованої території України, або району проведення АТО.

До структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад _______________________________________________
Від _________________________________________
Громадянство (підданство)_________________________
Місце реєстрації проживання ___________________________________________
Паспорт: серія ____ номер ____________, виданий________________________________
Дата видачі ____ _____________ _______
Контактний телефон _________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це  відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті або які не є громадянами України) ______________________________________________
Дата народження ____ _______________ _______
Місце народження _______________________
Стать ______________
Заява
 про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції
 (Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня
Фактичне місцеперебування:_________________________________________________________________________________________________________ ____ __________ 20 ____ р.
вулиця, номер будинку, номер квартири, найменування населеного пункту, району, області та з якого числа проживає)
Категорія: _________________________________
(пенсіонер, одержувач соціальної допомоги, працездатна особа, безробітний тощо)
Види соціальних виплат, які отримує: __________________________________________________
пенсія за віком, пенсія по інвалідності, пенсія у зв’язку із втратою годувальника, допомога сім’ям з дітьми тощо)                    _______________________________
Місце роботи та час, з якого особа там працює:_______________________________
 Обставини, що спричинили переміщення: 
Проведення АТО
Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим
Зруйноване житло
Інші причини (зазначити)_______________________
Склад сім’ї та відомості про членів сім’ї:_____
(зазначаються дані осіб, які переміщуються разом із заявником)
П.І.Б.та реєстраційний номер облікової картки платника податків(за наявності) 
Родинні стосунки
 
Дата народження
Номер, серія паспорта або свідоцтва про народження
Категорія
(пенсіонер, одержувач соціальної допомоги, працездатна особа тощо)
Наявність у заявника або будь-кого із членів сім’ї у володінні житлового приміщення:
(зазначаються дані про житлові приміщення, розташовані в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції)
___ Так, у володінні є житлові приміщення    
___ Ні, у володінні немає житлових приміщень 
__________________________________________________(вказати адресу наявного житлового приміщення)

Потреби особи, яка переміщується (житлові, соціальні, медичні, освітні тощо):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Я,_______________________________________________,                     (П.І.Б.)
даю згоду на обробку, використання та зберігання моїх персональних даних відповідно до Закону України „Про захист персональних даних”.
Інформація щодо моїх персональних даних може передаватися до агенцій ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Даю згоду            Не даю згоди
__________           ___________   

__________  __________   _______
(дата)   (підпис)        (П.І.Б.)
Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
2 243 переглядів