Договір перевезення санітарним транспортом

ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ

м. Львів                                                                   24 листопада 2017 року

Замовник : Товариство з обмеженою відповідальністю «Рябий пес», в особі директора Чайка В.Б., який діє на підставі Cтатуту, з однієї сторони, та

Перевізник: Фізична особа підприємець Пес Барбоскін., який діє на підставі виписки з ЄДРПОУ, з другої сторони уклали даний договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Перевізник зобов’язується надавати послуги по внутрішньому перевезенню автомобілем з власним водієм, а Замовник зобов’язується приймати їх та виконувати належним чином всі інші обов’язки передбачені даним договором.

1.2. Автотранспортний засіб Перевізника повинен бути технічно справним і комерційно придатним для забезпечення перевезення. У випадку, якщо будуть перевозитися продукти харчування, на кожну машину, призначену для перевезення продуктів, має бути санітарний паспорт, виданий уповноваженою установою.

2.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Перевізник зобов’язується:

–     подати під завантаження транспортний засіб в стані, придатному для перевезення конкретного виду вантажу, який відповідає технічним, комерційним вимогам та санітарно-гігієнічним вимогам і протипожежним нормам, з забезпеченням його усією необхідною транспортною документацією;

–     забезпечити подачу транспортного засобу на дату, місце і час, погоджений із Замовником згідно зробленої ним заявки;

–     здійснювати контроль за правильністю завантаження, розміщення та кріплення вантажу в транспортних засобах;

–     доставити вантаж у встановлені терміни. Час обраховується з моменту отримання вантажу та всіх документів на нього;

–     в разі поломки чи аварії повідомити про це Замовника протягом чотирьох годин, за умови відсутності супроводжуючого вантаж представника Замовника;

–     здати вантаж тій особі, яка вказана в товаросупроводжувальних документах.

2.2. Замовник зобов’язаний:

–     завантажувати чи розвантажувати транспортний засіб протягом шести годин з моменту подачі її під навантаження (розвантаження);

–     виписувати на вантаж всі супроводжуючі документи;

–     при завантажені транспорту на зворотному шляху, забезпечити водія чіткою інформацією про адресу доставки, вантажоодержувача, особливості вантажу та документи які необхідно отримати;

–     завантажувати транспортні засоби Виконавця з дотриманням вимог Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом.

–     пред’явити вантаж в належній тарі або упаковці з відповідними маркуваннями.

3.ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Замовник здійснює оплату Перевізникові наданих послуг в розмірі, що становить 340,00 (триста сорок) гривень..

3.2. Акти виконаних робіт складаються Перевізником та передаються на підпис Замовникові до 7-го числа кожного місяця наступного за звітним.

3.3. Виплата винагороди здійснюється до 15-го числа місяця наступного за звітним.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього Договору на підставі норм діючого законодавства України та даного Договору.

4.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов чинного Договором під час дії форс-мажорних обставин, що підтверджується документально.

5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір складений українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної зі Сторін.

5.2. Сторони мають право вносити зміни та доповнення до даного Договору за взаємною домовленістю шляхом оформлення Додаткової угоди до нього.

5.3. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання та діє до “31“ грудня 2018 р.

6.РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
1 672 переглядів