Позовна заява про стягнення оплати за перевезення вантажу

Господарському суду м. Києва

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-б

ПОЗИВАЧ:           СПД-ФО Нечипоренко Никифір Калістратович

79049, м. Львів, вул. Антонича 888/111

ВІДПОВІДАЧ:           Товариство з обмеженою відповідальністю

„Файні Коні”

Юр.адреса: 01001, м. Київ, площа І.Підкови, 00/000

Пошт. Адреса: 01001, м. Київ, а/с 000

Ціна позову: ________ грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення заборгованості за надані послуги

Позивач – СПД-ФО Нечипоренко Никифір Калістратович на підставі замовлень на перевезення вантажу автомобільним транспортом, що є формою одноразового договору на перевезення вантажів (п.3.ст.909 ЦКУ, п.2 ст.307 ГКУ), здійснював перевезення вантажів в інтересах  Відповідача – ТОВ „Файні коні”.

Надання даних послуг відбулося:

01.01.2010 р. на підставі замовлення № 1 від 01.01.2010 р.,

02.02.2010 р. на підставі замовлення №2 від 01.02.2010 р.,

03.03.2010 р. на підставі замовлення №3 від 01.03.2010 р.,

04.04.2010 р. на підставі замовлення № 4 від 01.04.2010 р., (копії замовлень додаю).

Вартість перевезення обумовлювалася сторонами щоразу в момент підписання замовлення, та зазначалася у замовленні, що підписувалися сторонами.

Відповідно до ч.3. додаткових умов замовлення  оплата проводиться після отримання оригіналів рахунку, акту виконаних робіт, податкової накладної та ТТН з печаткою авто підприємства та виконавця.

Керуючись даними умовами Позивач в період з 01.01.2010 р. по 04.04.2010 р. надавши Відповідачеві обумовлені замовленнями послуги, надавав Відповідачеві комплекти документів для оплати наданих послуг. Надані послуги були прийняті Відповідачем, про що свідчать акти здачі-прийняття виконаних робіт підписані зі сторони Відповідача:

за 01.01.2010 р. на суму 1000,00 грн. (рахунок-фактура № СФ – 000001 від 01.01.2010 р.)

за 01.02.2010 р., на суму 1000,00 грн. (рахунок-фактура № СФ – 000002 від 02.02.2010 р.)

за 03.03.2010 р. на суму 1000,00 грн. (рахунок-фактура № СФ – 000003 від 03.03.2010 р.) (копії актів та рахунків-фактур додаю).

Акт виконаних робіт за 04.04.2010 р. на суму 2000,00 грн. (рахунок-фактура № СФ – 000004 від 04.04.2010 р.) не був повернутий Відповідачем.

У зв’язку із тим, що строк    виконання  Відповідачем  обов’язку оплати наданих послуг не встановлений умовами Замовлення, відповідно до п.2. ст.530 Цивільного кодексу України Позивач 05.04.2010 р. направив на адресу Відповідача вимогу здійснити оплату у формі претензії, яку Відповідач отримав 07.04.2010 р. (копію претензії та докази відправки  та отримання претензії Відповідачем додаю).

Відповідач, 10.04.2010 р. лише частково оплатив надані 04.04.2010 р. послуги на підставі замовлення №4 від 04.04.2010 р., та рахунку-фактури №СФ-000004 від 04.04.2010 р. в сумі 1000,00 грн. (копію банківської виписки про надходження коштів додаю). Не зважаючи на те, що акт виконаних робіт від 04.04.2010 р. не був повернутий Відповідачем, здійснення часткової оплати наданих послуг на підставі замовлення №4 від 04.04.2010 р., та рахунку-фактури №СФ-000004 від 04.04.2010 р. свідчить про фактичне прийняття Відповідачем даних послуг.

Не зважаючи на встановлений п.2. ст.530 ЦКУ 7-денний строк оплати від дня пред’явлення вимоги,  станом на 01.05.2010 р. Відповідачем не проведено повного розрахунку, тому за ним рахується заборгованість за надані послуги в сумі 4000,00 грн. (розрахунок додається).

Згідно ст.625 Цивільного кодексу України Відповідач повинен сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за увесь час прострочення, а також 3% річних з простроченої суми.

Втрати від інфляції за термін прострочки, станом на 01.05.2010 р., складають _____ грн.

3% річних станом на 01.05.2010 р. складають 5,60 грн.(розрахунки додаються).

Таким чином загальна сума заборгованості Відповідача станом на 01.05.2010 р. складає _____________ грн. (розрахунок додається).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 525, 526, 530, 625, п.1. 909 Цивільного кодексу України, ст.ст.216, 217, 220, п.1 ст. 222, 224, 229, 230, 232, п.1.ст.307  Господарського кодексу України, ст.ст.1,54-57, 66 ,67 Господарського процесуального кодексу України, –

П Р О Ш У:

1. Стягнути з ТзОВ «Файні коні» на користь СПД-ФО Нечипоренко Никифір Калістратович – ________ грн. (__________тисячі __________ гривні ___ коп.), в тому числі основного боргу – 4000,00  грн., втрат від інфляції _________ грн., та 3% річних 5,60 грн.

2. Керуючись ст.ст. 66,67 Господарського процесуального кодексу України, вжити відповідних заходів щодо забезпечення позову – накласти арешт на майно та/або грошові  суми, в розмірі позовних вимог, на р/р ____________ в АКБ «______________» МФО _________ ЄДРПОУ _________,  що  належать Відповідачеві.

3.Судові витрати в повному обсязі покласти на Відповідача.

Додатки:

1.      Копія Свідоцтва про державну реєстрацію СПД-ФО Нечипоренко Никифір Калістратович – на 1 арк.

2.      Копії замовлень – 4 шт. на 4 арк.

3.      Копії рахунків-фактур – 4 шт. на 4 арк.

4.      Копії актів виконаних робіт – 3 шт. на 3 арк.

5.      Копія претензії відповідачеві– на 1 арк.

6.      Копія квитанції про відправку претензії Відповідачеві – на 1 арк.

7.      Копія банківської виписки – на 1 арк.

8.      Розрахунок суми боргу, втрат від інфляції, 3% річних, ціни позову – на 1 арк.

9.      Докази відправки Відповідачу копії позовної заяви.

10.  Платіжне доручення про сплату держмита.

11.  Платіжне доручення про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

01.05.2010 р.                підпис Н.К.Нечипоренко

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Претензійно-позовна робота »
5 038 переглядів